Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost

Název projektu: „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021

Maximální vyrovnávací platba celkem v Kč: 9 590 400,-

Poskytovatel služby:

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva
IČ: 70100691
U Kanálky 1559/5, 120 00, Praha 2

Regionální vymezení služby:
Okres Vyškov

Specifikace  služby:
Prioritní osa ,,2 – sociální začleňování a boj s chudobou“

Cílová skupina:
rodiny s dítětem/dětmi

Kontaktní osoba:

Mgr. Zuzana Skoupilová
Email: zuzana.skoupilova@poradna-prava.cz
Tel.: 773 338 762

,,Zajištění poskytování sociálně aktivizačních služeb na území Jihomoravského kraje"

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Služby budou zaměřeny na stabilizaci sociální situace rodin s nezletilými dětmi, ve formě pomoci při uspokojování základních životních potřeb, podpory obnovování přirozených vztahů ke své rodině, motivaci k samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách. Dalšími aktivitami budou programy zaměřené na rozvíjení sociálních dovedností, výchovných činností, pracovních návyků a využití volného času. Služba zprostředkuje rodinám s dětmi kontakt se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a kolektivem dětí a dospělých. Tyto služby pomáhají předcházet nebo zmírnit důsledky jejich vyloučení ze společnosti. Služba je poskytována v úzké součinnosti s ostatními subjekty působícími u rodin ohrožených sociálním vyloučením.

Název projektu: „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057

Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2016

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018

Částka v Kč: 5.840.190,-

Poskytovatel služby:
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva
IČ: 70100691
Ječná 548/7, 120 00, Praha 2

Regionální vymezení služby:

Území obce s rozšířenou působností Olomouc, Šternbersko,   Uničovsko.

Specifikace  služby:

„Poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na Olomoucku, Šternbersku, Uničovsku“

Cílová skupina:

rodiny s dítětem/dětmi; osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Kontaktní osoba:

Mgr. Zuzana Skoupilová
Email: zuzana.skoupilova@poradna-prava.cz
Tel.: 773 338 762

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Služby budou zaměřeny na stabilizaci sociální situace rodin s nezletilými dětmi, ve formě pomoci při uspokojování základních životních potřeb, podpory obnovování přirozených vztahů ke své rodině, motivaci k samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách. Dalšími aktivitami budou programy zaměřené na rozvíjení sociálních dovedností, výchovných činností, pracovních návyků a využití volného času. Služba zprostředkuje rodinám s dětmi kontakt se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a kolektivem dětí a dospělých. Tyto služby pomáhají předcházet nebo zmírnit důsledky jejich vyloučení ze společnosti. Služba je poskytována v úzké součinnosti s ostatními subjekty působícími u rodin ohrožených sociálním vyloučením.

© Poradna 1999 - 2024