Jsme tu proto, abychom vám pomohli se sociálními a právními problémy

S čím Vám můžeme pomoci?

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva (dále jen „PPO“) je spolkem založeným skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. V právních programech se již od dob našeho vzniku systémově zaměřujeme na legislativní praxi přijímání nových zákonů zasahujících do oblasti občanských a lidských práv a na jejich následnou aplikační praxi. Zpracováváme připomínkové zprávy a stanoviska k národním vládním dokumentům, pro orgány mezinárodních smluv (OSN, Rada Evropy) a Evropské unie (Evropská komise, Agentura Evropské unie pro základní práva). Našim klientům poskytujeme bezplatné právní poradenství a právní zastoupení zejména v oblastech prosazování rovných příležitostí a nediskriminace, respektování rodinného života (práv dětí) a v případech ochrany lidské důstojnosti.

Co je nového v poradně?
Pomoc občanům Ukrajiny

Pomoc občanům Ukrajiny

24.2.2022
Drazí ukrajinští přátelé, vyjadřujeme hlubokou solidaritu lidu Vaší zločinně napadené domoviny. Za svoji vlast budete bojovat sami, protože nežijeme v lepším světě, nežli v tom reálném. Každým dnem, kdy vydržíte vzdorovat...
Celý článek > >
Omezení a regulace vstupu do ambulantních prostor Poradny

Omezení a regulace vstupu do ambulantních prostor Poradny

13.2.2021
Od 15.2.2021 je možné navštívit ambulantní prostory Poradny výhradně se zakrytím dýchacích cest, tj. současně úst i nosu a pouze v úředních hodinách daného pracoviště Poradny. Každý zájemce o službu je...
Celý článek > >
Zapojili jsme se do celonárodní Sbírky potravin

Zapojili jsme se do celonárodní Sbírky potravin

22.11.2020
V sobotu se 14 dobrovolníků z Poradny zapojilo do tradiční Sbírky potravin (www.sbirkapotravin.cz). Na dvou místech, v Praze a v Ostravě, se od dárců podařilo vybrat celkem 2 375 kg potravin a drogistického...
Celý článek > >
Mapa pomoci v Ústí nad Labem

Mapa pomoci v Ústí nad Labem

3.5.2021
V roce 2020 statutární město Ústí nad Labem ve spolupráci s neziskovými organizacemi vytvořilo a spustilo webovou aplikaci Mapa pomoci, která prezentuje nabídku sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním...
Celý článek > >
Podpořte nás

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. poskytuje svým klientům řadu služeb v oblasti sociálních prací a lidských práv. Všechny tyto služby jsou pro klienty bezplatné. Naši zaměstnanci tyto služby poskytují s maximální úsilím, ale zároveň s nadšením. Kromě práce vyžadují tyto služby další, zejména finanční náklady. A zde můžete pomoci i vy. Pojďte do toho také, podpořte naši organizaci a pomáhejte s námi. Všechny infomrace získáte zde.

© Poradna 1999 - 2022