Jsme tu proto, abychom vám pomohli se sociálními a právními problémy

S čím Vám můžeme pomoci?

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva (dále jen „PPO“) je spolkem založeným skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. V právních programech se již od dob našeho vzniku systémově zaměřujeme na legislativní praxi přijímání nových zákonů zasahujících do oblasti občanských a lidských práv a na jejich následnou aplikační praxi. Zpracováváme připomínkové zprávy a stanoviska k národním vládním dokumentům, pro orgány mezinárodních smluv (OSN, Rada Evropy) a Evropské unie (Evropská komise, Agentura Evropské unie pro základní práva). Našim klientům poskytujeme bezplatné právní poradenství a právní zastoupení zejména v oblastech prosazování rovných příležitostí a nediskriminace, respektování rodinného života (práv dětí) a v případech ochrany lidské důstojnosti.

Co je nového v poradně?
Zásadně nesouhlasíme s návrhem zákona o přídavku na bydlení

Zásadně nesouhlasíme s návrhem zákona o přídavku na bydlení

Zcela odmítáme návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na rekodifikaci úpravy ve věci nepojistných dávek na bydlení, neboť navržená právní úprava povede jen k prohloubení stavu sociálního vyloučení v naší...
Celý článek > >
Nabídka vzdělávání v roce 2019

Nabídka vzdělávání v roce 2019

4.2.2019
Pro rok 2019 jsme pro vás připravili širokou nabídku vzdělávání, které je zajišťováno našimi lektory s mnohaletou praxí ve vzdělávání a v oborech jako jsou právo, sociální práce nebo psychologie....
Celý článek > >
Podpořte nás

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. poskytuje svým klientům řadu služeb v oblasti sociálních prací a lidských práv. Všechny tyto služby jsou pro klienty bezplatné. Naši zaměstnanci tyto služby poskytují s maximální úsilím, ale zároveň s nadšením. Kromě práce vyžadují tyto služby další, zejména finanční náklady. A zde můžete pomoci i vy. Pojďte do toho také, podpořte naši organizaci a pomáhejte s námi. Všechny infomrace získáte zde.

© Poradna 1999 - 2020