Státní občanství

  • posouzení možnosti získat české státní občanství (udělením, prohlášením …)
  • provedení procesem přípravy na podání žádosti (pomoc při kompletaci podkladů pro podání žádosti, zpracování životopisu apod.)
  • v odůvodněných případech (zejména v případech dlouhodobé spolupráce) pomoc při podání opravných prostředků v případě zamítnutí žádosti

 

PORADENSTVÍ JE POSKYTOVÁNO KAŽDOU STŘEDU OD 10:00 – 17:00 HOD. BEZ OBJEDNÁNÍ NA ADRESE U KANÁLKY 1559/5, PRAHA 2

© Poradna 1999 - 2024