Jak na to?

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. poskytuje svým klientům řadu služeb v oblasti sociálních prací a lidských práv. Všechny tyto služby jsou pro klienty bezplatné. Naši zaměstnanci tyto služby poskytují s maximální úsilím, ale zároveň s nadšením. Kromě práce vyžadují tyto služby další, zejména finanční náklady. A zde můžete pomoci i vy. Pojďte do toho také, podpořte naši organizaci a pomáhejte s námi. Finanční dar lze poskytnout pomocí následujícího formuláře:

 

Ke každému daru bude vystaveno potvrzení, případně darovací smlouva. Na základě potvrzení si můžete snížit daně a využít tak možnost určit kam přesně část vašich daní poputuje (platí jak pro podnikatele, tak pro zaměstnance). Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu poskytnutých darů, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000 Kč. Za období leden – prosinec lze odečíst nanejvýš 15 % ze základu daně. Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu poskytnutých darů, pokud jejich úhrnná hodnota činí alespoň 2.000 Kč za kalendářní rok. Za období leden – prosinec lze odečíst nejvýše 10% z již sníženého základu daně.

© Poradna 1999 - 2024