Podpora rodiny

 • upevňování rodičovských dovedností, vedení a hospodaření domácnosti, péče o děti, zdraví,  hygienu, apod.
 • komunikace se školou, plánování dne, zájmových a volnočasových aktivit
 • orientace v problematice specifických poruch učení/ chování (komunikace s Pedagogicko-psychologickou poradnou), záškoláctví a šikany
 • nácvik domácí školní přípravy s aktivní účastí rodičů
 • vztahy v rodině (komunikace s nejbližší rodinou, budování vztahů, pomoc při obnovování nebo upevnění kontaktu s rodinou)
 • stabilizace rodinného prostředí, směřující k prevenci odebrání dítěte z péče
 • komunikace s OSPOD, pěstouny, doprovázejícími organizacemi
 • zprostředkováním kontaktů a doprovody (úřady, školy, další organizace a instituce)
 • osobní záležitosti (trvalý pobyt, průkazy totožnosti, rodné listy, apod.)
 • orientace v systému sociálního zabezpečení (dávky pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory, nemocenského pojištění apod.)
 • zprostředkováním materiální pomoci (ošacení, potraviny, hygiena, spolupráce s humanitárními organizacemi)
© Poradna 1999 - 2024