O Poradně

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva (dále jen „PPO“) je spolkem založeným skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. V právních programech se již od dob našeho vzniku systémově zaměřujeme na legislativní praxi přijímání nových zákonů zasahujících do oblasti občanských a lidských práv a na jejich následnou aplikační praxi. Zpracováváme připomínkové zprávy a stanoviska k národním vládním dokumentům, pro orgány mezinárodních smluv (OSN, Rada Evropy) a Evropské unie (Evropská komise, Agentura Evropské unie pro základní práva). Našim klientům poskytujeme bezplatné právní poradenství a právní zastoupení zejména v oblastech prosazování rovných příležitostí a nediskriminace, respektování rodinného života (práv dětí) a v případech ochrany lidské důstojnosti. Naše klienty zastupujeme nejen před obecnými soudy, ale i v řízeních před Ústavním soudem nebo Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. V posledních letech rozvíjíme s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR i mezinárodní transformační spolupráci v zemích západního Balkánu.

V sociální oblasti v PPO poskytujeme 4 registrované sociální služby, které ročně obslouží na 5.000 individuálních klientů z různých míst České republiky. Pro potřeby pracovníků státní správy i samospráv, nevládních organizací i jednotlivců poskytujeme poradenský servis a vzdělávací moduly z oblasti migrace, rovného zacházení, ochrany základních práv a sociální práce (např. finanční gramotnost, sanace biologické rodiny atd.) V našem týmu máme aktuálně na 60 právníků a sociálních pracovníků, přičemž v našich programech kontinuálně spolupracujeme se třemi desítkami odborníků rozličných profesí.

© Poradna 1999 - 2024