Dluhy

  • vysvětlení procesu vzniku dluhu
  • pomoc při komunikaci s věřiteli (výše, počet exekucí,...) a při vytvoření přehledu všech dluhů/exekucí
  • ověření platnosti rozhodčích doložek, případně pomoc při napadení jejich neplatnosti
  • sepsání splátkového kalendáře, snížení splátek, sloučení dluhů (pokud je to možné)
  • dlužné výživné
  • ověření oprávněnosti postupu exekutora při zabavení věcí
  • výpočet nezabavitelné částky
  • příprava a průběh oddlužení, kromě podání návrhu na oddlužení
© Poradna 1999 - 2024