Poradna - pro občanství, občanská a lidská práva Poradna - pro občanství, občanská a lidská práva

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva (dále jen „PPO“) je spolkem založeným skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. V právních programech se již od dob našeho vzniku systémově zaměřujeme na legislativní praxi přijímání nových zákonů zasahujících do oblasti občanských a lidských práv a na jejich následnou aplikační praxi. Zpracováváme připomínkové zprávy a stanoviska k národním vládním dokumentům, pro orgány mezinárodních smluv (OSN, Rada Evropy) a Evropské unie (Evropská komise, Agentura Evropské unie pro základní práva). Našim klientům poskytujeme bezplatné právní poradenství a právní zastoupení zejména v oblastech prosazování rovných příležitostí a ...

Více

Najdete nás na facebooku

Facebook fb.com/poradna

Podpořte nás

Chci pomoci
Bankovní spojení:
  500834693/0300
  233537765/0300 (v měně USD)
  233537722/0300 (v měně EUR)

Aktuality

14.11.2016

Stanovisko Poradny k návrhu zákona o veřejném opatrovnictví: Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, jako organizace sdružující sociální pracovníky a právníky, která již téměř 20 let spolupracuje rovněž s klienty s omezenou svéprávností, a která je též poskytovatelem sociálních služeb, při jejichž poskytování se dodnes blízce setkává s…

Více

10.11.2016

Díky velmi úspěšnému a příjemnému průběhu loňského Vánočního JARMARKU PPO jsme se rozhodli akci zopakovat i v letošním roce. Proběhne tedy II. ročník Vánočního JARMARKU s oblečením (na pobočkách v Olomouckém a Jihomoravském kraji). Pokud byste také rádi přispěli, kontakty na jednotlivé pobočky, kde se sbírka realizuje, jsou uvedeny níže na plakátu…

Více

Lidská práva

Kontaktujte nás