Poradna - pro občanství, občanská a lidská práva Poradna - pro občanství, občanská a lidská práva

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva (dále jen „PPO“) je spolkem založeným skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. V právních programech se již od dob našeho vzniku systémově zaměřujeme na legislativní praxi přijímání nových zákonů zasahujících do oblasti občanských a lidských práv a na jejich následnou aplikační praxi. Zpracováváme připomínkové zprávy a stanoviska k národním vládním dokumentům, pro orgány mezinárodních smluv (OSN, Rada Evropy) a Evropské unie (Evropská komise, Agentura Evropské unie pro základní práva). Našim klientům poskytujeme bezplatné právní poradenství a právní zastoupení zejména v oblastech prosazování rovných příležitostí a ...

Více

Najdete nás na facebooku

Facebook fb.com/poradna

Podpořte nás

Chci pomoci
Bankovní spojení:
  500834693/0300
  233537765/0300 (v měně USD)
  233537722/0300 (v měně EUR)

Aktuality

8.9.2016

Stojíme zásadně proti poslaneckému návrhu novelizace občanského zákoníku v neprospěch ohrožených dětí: V rámci aktuálně již téměř rok v Poslanecké sněmovně projednávané „urgentní“ novelizace nového občanského zákoníku předložila poslankyně prof. Helena Válková jako svůj návrh požadavek původně veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové na novelizaci §…

Více

30.6.2016

Přechyluju, přechyluješ, přechyluje....Nepřechylujeme, aneb pohled na matriční praxi pohledem našich dvou kolegyň. http://www.epravo.cz/top/clanky/je-postup-zvlastni-matriky-v-brne-diskriminacni-101828.html

Více

Lidská práva

Kontaktujte nás