Aktuální nabídka akreditovaného vzdělávání (školení)

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.  jako akreditovaná vzdělávací instituce podle ustanovení § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nabízí vzdělávání v rámci akreditovaných vzdělávacích programů s celostátní platností.

V případě zájmu o naše akreditované vzdělávací programy nás kontaktujte na telefonu +420 724 701 610, případně emailem na poradna@poradna-prava.cz

Práva klientů sociálních služeb

Práva klientů sociálních služeb

Cíle vzdělávacího programu: Umožnit účastníkům seznámit se s problematikou ochrany práv uživatelů sociálních služeb. Seznámit účastníky se základními principy ochrany práv a svobod uživatelů a vazba na standardy kvality. Poskytnout orientaci v základních právních dokumentech v oblasti ochrany práv a svobod uživatelů. Představit jednotlivé oblasti práv a svobod uživatelů s praktickými příklady.

Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách (dle § 116 zákona o sociálních službách), sociální pracovníci (dle § 109 a 110 zákona o sociálních službách). Celková doba vzdělávání činí minimálně 8 vyučovacích hodin.

Číslo akreditace: 2015/0022-PC/SP/VP

Ústavní pořádek ČR ve vztahu k sociálním službám

Cíle vzdělávacího programu: Umožnit účastníkům kurzu zorientovat se v systému ústavně právních instrumentů ochrany svobod a práv plynoucích z Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod a evropské a mezinárodní úpravy v této oblasti. Seznámit účastníky s mechanismy ochrany a zabezpečování práv a svobod v kontextu s poskytováním sociálních služeb.

Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách (dle § 116 zákona o sociálních službách), sociální pracovníci (dle § 109 a 110 zákona o sociálních službách)

Celková doba vzdělávání činí minimálně 8 vyučovacích hodin.

Číslo akreditace: 2015/0021-PC/SP/VP

Ústavní pořádek ČR ve vztahu k sociálním službám

Od složenky k exekuci aneb exekuce není pro dlužníka v životě konečná

Od složenky k exekuci aneb exekuce není pro dlužníka v životě konečná

Cíle vzdělávacího programu: Umožnit účastníkům seznámit se komplexně se základní právní úpravou dluhové problematiky. Seznámit účastníky s tím, jak vést uživatele sociálních služeb k zodpovědnosti při zadlužování a naučit je finanční gramotnosti, aby se předešlo vzniku dluhové pasti u uživatelů služeb, možnosti předcházení soudního sporu v případě zadlužení.

Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách (dle § 116 zákona o sociálních službách), sociální pracovníci (dle § 109 a 110 zákona o sociálních službách)

Celková doba vzdělávání činí minimálně 8 vyučovacích hodin.

Číslo akreditace: 2017/0001-PC/SP/VP

Psychologická podpora pro sociální práci a péči o člověka – úvod

Cíle vzdělávacího programu: Umožnit účastníkům seznámit se s úvodem do problematiky psychologické podpory pro sociální práci a péči o člověka. Podpora se bude zaměřovat na všechny oblasti a aktéry sociální práce tedy na pracovníky v sociálních službách, na pracovníky institucí a úřadů, kteří vykonávají sociální práci a další pečující osoby jakož i osoby, které jsou v roli neformálních pečovatelů. Vzdělávací program má přispět ke zkvalitnění a zefektivnění sociální práce a péče o člověka tím, že poukáže na možnosti psychologické podpory všech výše uvedených aktérů.

Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách (dle § 116 zákona o sociálních službách), sociální pracovníci (dle § 109 a 110 zákona o sociálních službách)

Celková doba vzdělávání činí minimálně 8 vyučovacích hodin.

Číslo akreditace: A2017/0201-SP/PC

Psychologická podpora pro sociální práci a péči o člověka – úvod
 
© Poradna 1999 - 2024