Omezení a regulace vstupu do ambulantních prostor Poradny

Omezení a regulace vstupu do ambulantních prostor Poradny

Od 15.2.2021 je možné navštívit ambulantní prostory Poradny výhradně se zakrytím dýchacích cest, tj. současně úst i nosu a pouze v úředních hodinách daného pracoviště Poradny. Každý zájemce o službu je povinen - před vstupem do ambulantních prostor Poradny - podrobit se bezkontaktnímu měření tělesné teploty. Při naměření teploty 37°C a výšší, bude zájemci o službu poskytnuta služba nikoli ambulantní formou, ale distanční formou. Mimo úřední hodiny je vstup do kanceláří Poradny pro třetí osoby bez dalšího zakázán. Děkujeme za ohleduplnost, tímto opatřením chráníme vás i nás.

© Poradna 1999 - 2021