Jak správně sepsat plnou moc

Jak správně sepsat plnou moc

Byla vám nařízena tzv. karanténa (povinnost podrobit se izolaci) a nutně potřebujete vyřídit úřední záležitosti, podepsat smlouvu, přebírat na poště poštovní zásilky atd.? Můžete zmocnit jinou osobu, aby vás zastupovala – můžete udělit tzv. generální plnou moc (zastupování při všech jednáních – např. pokud máte být hospitalizovaní v nemocnici) nebo speciální plnou moc (zastoupení při přesně určeném jednání). Plnou moc můžete udělit na dobu neurčitou nebo s trváním do určitého data, plnou moc můžete kdykoli a z jakéhokoli důvodu odvolat. Vzory generální i speciální plné moci si můžete stáhnout. 

 

Stáhnout
© Poradna 1999 - 2020