Jak postupovat, když nemám dočasně na úhradu nájemného?

Jak postupovat, když nemám dočasně na úhradu nájemného?

Důsledky přijatých opatření proti šíření nemoci COVID-19 mají významný dopad do ekonomie rodiny i podnikání. Lidé často pobírají jen sníženou náhradu mzdy, nebo čerpají ošetřovné a malí živnostníci nemohou vyvíjet svoji podnikatelskou činnost. V důsledku snížení příjmů je často ohroženo i bydlení nebo nájem provozovny.  Pokud zažíváte výpadek příjmů a nejste schopni zaplatit nájem (bydlení), nebo jste museli jako OSVČ pozastavit podnikatelskou činnost  a nemůžete zaplatit nájem provozovny, přikládáme další praktické a jednoduché vzory. O vaší situaci včas informujte vašeho pronajímatele, nejsnadněji tak předejdete výpovědi z nájmu, a požádejte o snížení měsíčních plateb nájemného a o odklad jeho placení. Podporujme mezi sebou vstřícnost a kulturu pomáhání.

Stáhnout
© Poradna 1999 - 2020