Práce v sociálně vyloučených lokalitách | poradna práva

AKTUALITY

 

Česká televize se stala hlavním mediálním partnerem kampaně „Věk se neříká“, která vznikla v rámci projektu „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU).


Společné prohlášení lidskoprávních organizací a dalších osob k navrhované novelizaci občanského zákoníku, které zakládá snížení právní ochrany dětí a omezeně svéprávných dospělých. Text prohlášení naleznete ZDE.

 

Záštitu nad naším projektem „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU), převzala také Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová. Projekt se zaměřuje na zaměstnávání osob 50+.

 

Minulý týden převzal záštitu nad naším projektem s názvem „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU), prezident České republiky p. Miloš Zeman. Projekt „Through age diversity towards fairly society" směřuje k posílení postavení osob starších 50ti let při udržení na trhu práce, resp. pro vstup na trh práce.

 

NABÍZÍME AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY I PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. Více informací naleznete ZDE.

PRÁCE V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH

 

 

Aktuality:

 

Nová pobočka v Trmicích

 


Od února 2014 poskytuje Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva v Trmicích sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služba je realizována v rámci veřejné zakázky individuálního projektu „Trmický program proti hrozbám sociálního vyloučení“, reg.č. projektu CZ.1.04/3.2.00/55.00015. V rámci služby jsou poskytovány tyto činnosti: podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a chodu domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních. Nedílnou součástí služby je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět, zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí a zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity. Služba je poskytována ambulantní formou (v rodinném centru - Fügnerova 59/20) a terénní formou (terénní pracovník pracuje přímo v domácnostech a je průvodcem při řešením každodenních problémů; především vede k aktivní snaze vymanit se z pasti chudoby, ze závislosti na druhých a na státu). Dále jsou řešeny zakázky převážně v oblasti bydlení, zadluženosti, pěstounské péče, sociálních nepojistných dávek a výchovných problémů dětí a mládeže ve školách.

Vedoucí pobočky: Bc. Martina Filipová
Telefon: 724 701 626
e-mail: martina.filipova@poradna-prava.cz