Projekt Profese pro tebe | poradna práva

AKTUALITY

 

Česká televize se stala hlavním mediálním partnerem kampaně „Věk se neříká“, která vznikla v rámci projektu „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU).


Společné prohlášení lidskoprávních organizací a dalších osob k navrhované novelizaci občanského zákoníku, které zakládá snížení právní ochrany dětí a omezeně svéprávných dospělých. Text prohlášení naleznete ZDE.

 

Záštitu nad naším projektem „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU), převzala také Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová. Projekt se zaměřuje na zaměstnávání osob 50+.

 

Minulý týden převzal záštitu nad naším projektem s názvem „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU), prezident České republiky p. Miloš Zeman. Projekt „Through age diversity towards fairly society" směřuje k posílení postavení osob starších 50ti let při udržení na trhu práce, resp. pro vstup na trh práce.

 

NABÍZÍME AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY I PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. Více informací naleznete ZDE.

Projekt Profese pro tebe

 

 

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva je partnerem v projektu „Profese pro tebe“, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

 

Prioritní osa: 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti

Oblast podpory: 3.3 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/96.00149

Zahájení realizace projektu: 1. 3. 2013

Ukončení realizace projektu: 28. 2. 2015

 

Dalším partnerem projektu je Oblastní charita Teplice v Čechách.

 

Cílová skupina

Osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí

 

Cíle projektu

Cílem projektu je posílit pracovní integraci 60-ti osob do 25-ti let věku včetně mladistvých do 18-ti let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace včetně osob etnických menšin a osob z jiného sociokulturního prostředí, které jsou ohroženy sociálním vyloučením či sociálně vyloučené již jsou a odstranit bariéry znesnadňující jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

 

Zaměření a rozsah projektu

Projekt je realizován v Ústeckém kraji od března 2013 do února 2015, postupně se do něho zapojí 60 klientů. Až 40 klientů může využít nabídky rekvalifikačních kurzů. Nejméně 24 klientů získá uplatnění na trhu práce, z toho 15 pracovních míst bude podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele ve výši 121.600,- Kč na 1 nové pracovní místo.

 

Doprovodná opatření

Cílem doprovodných opatření je vytvořit rovné příležitosti k účasti v projektu a přístupu k zaměstnání. Po celou dobu aktivní účasti v projektu budou klientům poskytována doprovodná opatření, jedná se o příspěvek na jízdné, stravné, příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby, ubytování. V případě nástupu do zaměstnání budou hrazeny nezbytné náklady jako zdravotní prohlídka nebo výpis z rejstříku trestů.

Realizátor projektu JOB ASISTENT s.r.o.

Masarykova třída 668/29, 415 01 Teplice Ing. Lenka Baxová, manažerka projektu Kontakt: +420 739 433 301 E-mail: baxova@job-asistent.cz

www.job-asistent.cz, 
http://www.job-asistent.cz/cs/326-profese-pro-tebe.aspx?sid=24&lid=319

 

 

Projekt "Profese pro tebe", registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociální fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.