Rodiče a děti | poradna práva

AKTUALITY

 

Česká televize se stala hlavním mediálním partnerem kampaně „Věk se neříká“, která vznikla v rámci projektu „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU).


Společné prohlášení lidskoprávních organizací a dalších osob k navrhované novelizaci občanského zákoníku, které zakládá snížení právní ochrany dětí a omezeně svéprávných dospělých. Text prohlášení naleznete ZDE.

 

Záštitu nad naším projektem „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU), převzala také Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová. Projekt se zaměřuje na zaměstnávání osob 50+.

 

Minulý týden převzal záštitu nad naším projektem s názvem „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU), prezident České republiky p. Miloš Zeman. Projekt „Through age diversity towards fairly society" směřuje k posílení postavení osob starších 50ti let při udržení na trhu práce, resp. pro vstup na trh práce.

 

NABÍZÍME AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY I PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. Více informací naleznete ZDE.

Program Děti a rodiče


detiRodina je základní jednotkou společnosti a přirozeným prostředím pro růst a blaho všech členů, zejména dětí.

Rodina musí mít nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla plnit svou úlohu ve společnosti. Úmluva o právech dítěte klade důraz na období rané péče a jednoznačně zdůrazňuje rodičovství biologické.

V porovnání s ostatními evropskými zeměmi vyrůstá v České republice mimo vlastní rodinu v insitucionální péči alarmující počet dětí. Česká republika si každoročně vysluhuje ostrou kritiku ze strany mezinárodních organizací i domácích odborníků. Odborné studie i zkušenosti ukázaly, že institucionální výchova není vhodnou formou péče o děti a má pro ně fatální následky.

Tato situace je následkem nevyhovujícího systému péče o děti v České republice. Děti jsou do ústavní výchovy odebírány ze sociálních důvodů, kvůli svému sociálnímu propadu či sociálnímu vyloučení. Dalším z důvodů velkého počtu dětí v ústavech je to, že se v minimální míře spolupracuje s rodinami biologickými.

Na tuto situaci reaguje naše organizace svými realizovanými projekty a poskytováním sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a výkonem sociálně právní ochrany dětí.

Našimi klienty jsou rodiny, které mají děti v ústavní výchově, nebo jim odebrání do ústavní výchovy hrozí a rodiče i děti chtějí žít společně. Spolupráci s těmito rodinami chápeme jako aktivity směřující k zachování nebo obnovení funkcí rodiny v přirozeném prostředí klientů za pomoci profesionála pomáhající profese.