O nás | poradna práva

AKTUALITY

 

Česká televize se stala hlavním mediálním partnerem kampaně „Věk se neříká“, která vznikla v rámci projektu „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU).


Společné prohlášení lidskoprávních organizací a dalších osob k navrhované novelizaci občanského zákoníku, které zakládá snížení právní ochrany dětí a omezeně svéprávných dospělých. Text prohlášení naleznete ZDE.

 

Záštitu nad naším projektem „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU), převzala také Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová. Projekt se zaměřuje na zaměstnávání osob 50+.

 

Minulý týden převzal záštitu nad naším projektem s názvem „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU), prezident České republiky p. Miloš Zeman. Projekt „Through age diversity towards fairly society" směřuje k posílení postavení osob starších 50ti let při udržení na trhu práce, resp. pro vstup na trh práce.

 

NABÍZÍME AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY I PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. Více informací naleznete ZDE.

O nás


Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (dále jen Poradna)


pravni poradnazaměřuje svoji činnost na právní poradenský servis pro potřeby jednotlivců, nevládních organizací i pracovníků státní správy, sleduje a analyzuje dodržování občanských a lidských práv a platné a připravované legislativní normy, zaměřuje se na návrhy a iniciování systémových řešení.


Dlouhodobě se věnuje problematice státního občanství, pobytu cizinců, diskriminace a rovných příležitostí a pomoci rodinám.


Při rozvoji svých právních programů Poradna zpracovala několik připomínkových zpráv a stanovisek k vládním dokumentům.


V oblasti poskytování právního servisu se Poradna dlouhodobě věnuje zejména problematice rasové diskriminace.

Poradna také realizuje program podpory mimoústavní rodinné péče prostřednictvím sociálních poradenských programů pro ohrožené rodiny a děti v ústavní péči, při nichž je poskytováno rovněž právní poradenství.

Od zahájení své činnosti Poradna poskytuje právní poradenství rovněž v oblasti integrace cizinců a státního občanství. Jednotlivci se na Poradnu obracejí hlavně s problémy týkajícími se podmínek pobytu cizinců v České republice a podmínek získání státního občanství.

Poradna při realizaci svých programů dlouhodobě spolupracuje s nevládními organizacemi zabývajícími se problematikou vyloučených nebo segregací a diskriminací ohrožených skupin obyvatel (především o.p.s. Člověk v tísni a občanské sdružení Vzájemné soužití ) a orgány státní správy a samosprávy (zejména odbor pro lidská práva Úřadu vlády České republiky, samosprávy obcí a měst.)

 

Od roku 2010 jsme členy platformy základních práv Agentury pro lidská práva Evropské unie se sídlem ve Vídni.

 

 

----