NAŠE PROGRAMY | poradna práva

AKTUALITY

 

Česká televize se stala hlavním mediálním partnerem kampaně „Věk se neříká“, která vznikla v rámci projektu „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU).


Společné prohlášení lidskoprávních organizací a dalších osob k navrhované novelizaci občanského zákoníku, které zakládá snížení právní ochrany dětí a omezeně svéprávných dospělých. Text prohlášení naleznete ZDE.

 

Záštitu nad naším projektem „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU), převzala také Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová. Projekt se zaměřuje na zaměstnávání osob 50+.

 

Minulý týden převzal záštitu nad naším projektem s názvem „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU), prezident České republiky p. Miloš Zeman. Projekt „Through age diversity towards fairly society" směřuje k posílení postavení osob starších 50ti let při udržení na trhu práce, resp. pro vstup na trh práce.

 

NABÍZÍME AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY I PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. Více informací naleznete ZDE.

NAŠE PROGRAMY  A PROJEKTY

 

 

Poradna se dlouhodobě zaměřuje na následující programy:

 

  • Práce v sociálně vyloučených lokalitách
  • Lidská práva a diskriminace
  • Migrace a práva cizinců
  • Rodiče a děti

 

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva usiluje o účinné propojení praktické pomoci konkrétním jednotlivcům s aktivitami zaměřenými na systémové změny prostředí, ve kterém žijeme.

Účastníme se výzkumné a koncepční práce v oblastech v nichž dochází k rychlému rozvoji přinášejícímu také kontroverzní témata a otázky na něž neexistují jednoznačné odpovědi. Jde zejména o témata imigrace, ochrany před diskriminací a rovných příležitostí, ale i trestní justice a přístupu ke spravedlnosti.

Za dobu své existence jsme se podíleli na vzniku mnoha studií, praktických výzkumných prací, aktivně se zapojujeme do diskuse a zpracování návrhů systémových řešení v nevládním sektoru i veřejné sféře.

Většina našich klientů jsou velice chudí lidé, a tedy i lidé ve svém "prostředí" velice zranitelní. Jsme vděčni všem našim sponzorům za to, že díky jejich prostředkům může naše úsilí sloužit právě jim.

Postupně rozšiřujeme naše aktivity k prosazování práva dětí a rodičů na společný rodinný život a program směřující k systémovým změnám výkonu trestu odnětí svobody a výkonu vazby jako součástí celkové reformy trestní justice.

Pokračujeme v naší průkopnické práci - testingu a vedení právních sporů před soudy zaměřených na odhalování a potírání diskriminačních praktik.

V případech diskriminace v přístupu k veřejným službám s naší pomocí získali postiženi Romové finanční kompenzace odškodňující ponížení jejich lidské důstojnosti poté co nebyli obslouženi v restauracích. Šlo o romské dobrovolníky, kteří se postavili na odpor svévoli a bezpráví. Za naší asistence vyrazili do podniků, o kterých se dlouho ví, že jsou "jen pro bílé", zdokumentovali jednání majitelů či provozovatelů a následně žalovali osoby a firmy, které se diskriminačního jednání dopouštěly.

Přiznáním finanční kompenzace v těchto případech dalo jasný signál ostatním podobným podnikům: pokud neobslouží Romy, může jím to přijít draho. Jako mnohem důležitější vidíme však moment posílení sebevědomí a osobních aspirací obětí diskriminace. Obdobným způsobem proto nyní rozšiřujeme program do oblasti přístupu k zaměstnání a bydlení.