Nabídka akreditovaného vzdělávání | poradna práva

AKTUALITY

 

Česká televize se stala hlavním mediálním partnerem kampaně „Věk se neříká“, která vznikla v rámci projektu „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU).


Společné prohlášení lidskoprávních organizací a dalších osob k navrhované novelizaci občanského zákoníku, které zakládá snížení právní ochrany dětí a omezeně svéprávných dospělých. Text prohlášení naleznete ZDE.

 

Záštitu nad naším projektem „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU), převzala také Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová. Projekt se zaměřuje na zaměstnávání osob 50+.

 

Minulý týden převzal záštitu nad naším projektem s názvem „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU), prezident České republiky p. Miloš Zeman. Projekt „Through age diversity towards fairly society" směřuje k posílení postavení osob starších 50ti let při udržení na trhu práce, resp. pro vstup na trh práce.

 

NABÍZÍME AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY I PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. Více informací naleznete ZDE.

NABÍDKA AKREDITOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva jako akreditovaná vzdělávací instituce  podle ustanovení § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nabízí vzdělávání v rámci akreditovaných vzdělávacích programů průběžného vzdělávání pro vedoucí úředníky a vzdělávacích programů průběžného vzdělávání :   

 

 

„Principy rovného zacházení v praxi veřejné správy“

Cíle vzdělávacího programu : Průběžné prohlubování odborných kompetencí úředníků a vedoucích úředníků v oblasti problematiky rovného zacházení a ochrany před diskriminací v praxi veřejné správy tak, aby se základní principy rovného zacházení staly nedílnou součástí výkonu jejich profese v souladu s požadavky kladenými vnitrostátní legislativou a legislativou EU. Vzdělávací program umožní získat účastníkům základní orientaci v oblasti rovného zacházení a ochrany před diskriminací, kterou bude možno následně prohloubit v navazujícím vzdělávacím programu.        

Cílová skupina : úředníci dle § 2 odst. 4 – 7  zákona č. 312/2002 Sb. 

Celková doba vzdělávání činí 8 hodin.

Čísla akreditace : AK/VE-3/2010; AK/PV-7/2010

Kontaktní osoba v případě zájmu o realizaci vzdělávání :

Mgr. Miroslav Dvořák, ředitel organizace 

Tel.: 270 003 282

E-mail : mirek.dvorak@poradna-prava.cz

 

  

„Antidiskriminační vzdělávání úředníků veřejné správy v oblasti pracovněprávních vztahů“

Cíle vzdělávacího programu : Průběžné zvyšování odborných kompetencí úředníků a vedoucích úředníků v oblasti rovného zacházení a ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích tak, aby se základní principy rovného zacházení staly nedílnou součástí výkonu jejich profese v souladu s požadavky kladenými vnitrostátní legislativou a legislativou EU.    

Cílová skupina : úředníci dle § 2 odst. 4 – 7  zákona č. 312/2002 Sb.  

Celková doba vzdělávání činí 8 hodin.

Čísla akreditace : AK/VE-4/2010;  AK/PV-8/2010

Kontaktní osoba v případě zájmu o realizaci vzdělávání :

Mgr. Miroslav Dvořák, ředitel organizace 

Tel.: 270 003 282

E-mail : mirek.dvorak@poradna-prava.cz

 

 

 

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva jako akreditovaná vzdělávací instituce  podle ustanovení § 117a  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nabízí vzdělávání v rámci akreditovaných vzdělávacích programů s celostátní platností :  

 

 

„Práva klientů sociálních služeb"

Cíle vzdělávacího programu : Umožnit účastníkům seznámit se s problematikou ochrany práv uživatelů sociálních služeb. Seznámit účastníky se základními principy ochrany práv a svobod uživatelů a vazba na standardy kvality. Poskytnout orientaci v základních právních dokumentech v oblasti ochrany práv a svobod uživatelů. Představit jednotlivé oblasti práv a svobod uživatelů s praktickými příklady.

Cílová skupina : pracovníci v sociálních službách (dle § 116 zákona o sociálních službách), sociální pracovníci (dle § 109 a 110 zákona o sociálních službách)

Celková doba vzdělávání činí minimálně 8 vyučovacích hodin.

Čísla akreditace : 2009/587-SP

Kontaktní osoba v případě zájmu o realizaci vzdělávání :

Mgr. Miroslav Dvořák, ředitel organizace 

Tel.: 270 003 282

E-mail : mirek.dvorak@poradna-prava.cz

 

„Ústavní pořádek ČR ve vztahu k sociálním službám"
Cíle vzdělávacího programu : Umožnit účastníkům kurzu zorientovat se v systému ústavně právních instrumentů ochrany svobod a práv plynoucích z Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod a evropské a mezinárodní úpravy v této oblasti. Seznámit účastníky s mechanismy ochrany a zabezpečování práv a svobod v kontextu s poskytováním sociálních služeb.    
Cílová skupina : pracovníci v sociálních službách (dle § 116 zákona o sociálních službách), sociální pracovníci (dle § 109 a 110 zákona o sociálních službách)
Celková doba vzdělávání činí minimálně 8 vyučovacích hodin.
Čísla akreditace : 2009/588-SP
Kontaktní osoba v případě zájmu o realizaci vzdělávání :
Mgr. Miroslav Dvořák, ředitel organizace
Tel.: 270 003 282
E-mail :
mirek.dvorak@poradna-prava.cz