Migrace a práva cizinců | poradna práva

AKTUALITY

 

Česká televize se stala hlavním mediálním partnerem kampaně „Věk se neříká“, která vznikla v rámci projektu „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU).


Společné prohlášení lidskoprávních organizací a dalších osob k navrhované novelizaci občanského zákoníku, které zakládá snížení právní ochrany dětí a omezeně svéprávných dospělých. Text prohlášení naleznete ZDE.

 

Záštitu nad naším projektem „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU), převzala také Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová. Projekt se zaměřuje na zaměstnávání osob 50+.

 

Minulý týden převzal záštitu nad naším projektem s názvem „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU), prezident České republiky p. Miloš Zeman. Projekt „Through age diversity towards fairly society" směřuje k posílení postavení osob starších 50ti let při udržení na trhu práce, resp. pro vstup na trh práce.

 

NABÍZÍME AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY I PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. Více informací naleznete ZDE.

PROJEKT PAŘÍŽSKÁ PŘEDMĚSTÍ VARUJÍCZ.1.04/5.1.01/77.00035

Od dubna 2012 realizuje Poradna dvouletý projekt zaměřený na integraci cizinců v České republice. Projekt cílí na řešení problematiky zaměstnanosti usazených přistěhovalců, tedy rychle rostoucí skupiny imigrantů, kteří mají v ČR trvalý pobyt popř. i občanství ČR a na trhu práce tak mají de iure naprosto rovné postavení. Fakticky jsou však tyto osoby často znevýhodněny z důvodu svých jazykových schopností, absence kontaktů mimo svou etnickou komunitu, problémů při uznávání zahraniční kvalifikace a diskriminace z důvodu etnického původu či státního občanství. Projekt má za úkol posílit strukturální nástroje zlepšující integraci těchto osob na českém trhu práce. Inspirovat se přitom hodlá zejména v Německu a Rakousku, ve kterých je integrace přistěhovalců na trhu práce, a to včetně přistěhovalců druhé či třetí generace, velkým tématem generujícím množství zkušeností. Inspiraci však hodlá brát i ze Španělska, které má podobně jako Česká republika kratší historii přistěhovalectví, kde si ovšem vyšší počty cizinců vynutily větší pozornost veřejné moci, a to též v případě regionální vlády v Baskicku.


Projekt bude svého cíle, tedy zlepšení integrace přistěhovalců na trhu práce, dosahovat kombinací výzkumných, informačních, asistenčních a lobbyingových aktivit. Bude provedeno dotazníkové šetření mezi usazenými přistěhovalci. Poradna bude poskytovat asistenci cizincům bezplatným sociálně-právním poradenstvím. Poradna se dále zaměří na práci s dobrovolníky, tzv. integračními průvodci, což bude v ČR inovativní aktivita. Důležitou systémovou snahou bude oslovování relevantních aktérů za tím účelem, aby se místo narození přistěhovalce, popř. místo narození jeho rodičů, stalo údajem sledovaným v rámci státní politiky zaměstnanosti.


Projekt je založen na mezinárodním partnerství a bude realizován se třemi zahraničními partnery – německou organizací  Verband für Interkulturelle Arbeit (www.via-bund.de) a německou právničkou pocházející z České republiky, paní Danou Krejčí. Třetím partnerem Poradny je španělská organizace SOS Racismo – Mugak (www.mugak.eu).

Projekt je financován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

 

 

Zajímají Vás další informace o projektu?
Jsme Vám k dispozici na telefonu 270 003 280, případně emailu: poradna@poradna-prava.cz

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

 

logo