Lobbyingové aktivity | poradna práva

AKTUALITY

 

Česká televize se stala hlavním mediálním partnerem kampaně „Věk se neříká“, která vznikla v rámci projektu „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU).


Společné prohlášení lidskoprávních organizací a dalších osob k navrhované novelizaci občanského zákoníku, které zakládá snížení právní ochrany dětí a omezeně svéprávných dospělých. Text prohlášení naleznete ZDE.

 

Záštitu nad naším projektem „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU), převzala také Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová. Projekt se zaměřuje na zaměstnávání osob 50+.

 

Minulý týden převzal záštitu nad naším projektem s názvem „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU), prezident České republiky p. Miloš Zeman. Projekt „Through age diversity towards fairly society" směřuje k posílení postavení osob starších 50ti let při udržení na trhu práce, resp. pro vstup na trh práce.

 

NABÍZÍME AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY I PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. Více informací naleznete ZDE.

Lobbingové aktivity

 

Evropská unie je jednou z nejbohatších oblastí světa, přesto je na 120 milionů jejích obyvatel ohroženo chudobou, každé desáté dítě na kontinentě trpí materiální deprivací a každý pátý senior živoří. V České republice žije 900 tisíc občanů pod hranicí příjmové chudoby, přičemž podle dat Českého statistického úřadu je ohroženo chudobou a sociálním vyloučením dokonce 1,5 milionu obyvatel naší vlasti. Poradna tak již od svého založení usiluje o systémové změny, jejichž finálním cílem je obrana důstojnosti a jedinečnosti každého člověka. Naše lobbingové aktivity tak logicky směřují k apelu na garanci lidské důstojnosti v proměnlivé oblasti sociálních, hospodářských a občanských práv.  Tedy těch práv, které definují svobodu a sociální státnost, práv regulujících podmínky přístupu k hmotnému zabezpečení, vzdělání, bydlení, bezplatné právní pomoci nebo lékařské péči.

 

Za tímto účelem se pracovníci Poradny účastní aktivit celé řady poradních orgánů vlády České republiky, aktivně se snaží ovlivňovat zákonodárce, státní úředníky, zastupitele a další odpovědné osoby.

Pracovníci Poradny jsou členy následujících poradních orgánů vlády a různých pracovních skupin:

  • Rada vlády pro lidská práva - Miroslav Dvořák
  • Výbor pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva - Adam Křístek
  • Výbor pro lidská práva a biomedicínu Rady vlády pro lidská práva - Ladislav Zamboj
  • Výbor proti mučení a nelidskému zacházení Rady vlády pro lidská práva - Ladislav Zamboj
  • Vývor pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva - Pavel Čižinský
  • Rada vlády pro záležitosti romské menšiny - Lenka Balogová, Lýdia Poláčková

 

Naše největší úspěchy:

Přijetí zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) - Poradna měla vůdčí roli a koordinovala postup nevládních organizací usilujících o přijetí tohoto zákona