Chceme pracovat | poradna práva

AKTUALITY

 

Česká televize se stala hlavním mediálním partnerem kampaně „Věk se neříká“, která vznikla v rámci projektu „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU).


Společné prohlášení lidskoprávních organizací a dalších osob k navrhované novelizaci občanského zákoníku, které zakládá snížení právní ochrany dětí a omezeně svéprávných dospělých. Text prohlášení naleznete ZDE.

 

Záštitu nad naším projektem „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU), převzala také Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová. Projekt se zaměřuje na zaměstnávání osob 50+.

 

Minulý týden převzal záštitu nad naším projektem s názvem „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU), prezident České republiky p. Miloš Zeman. Projekt „Through age diversity towards fairly society" směřuje k posílení postavení osob starších 50ti let při udržení na trhu práce, resp. pro vstup na trh práce.

 

NABÍZÍME AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY I PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. Více informací naleznete ZDE.

Chceme pracovat

 

 

Chceme pracovat

 


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz.

 

 

Cílem projektu je zlepšit situaci osob se záznamem v rejstříku trestů na pracovním trhu. V případě, kdy její příslušníci uspějí v hustém sítu pracovních nabídek, které jsou často a priori diskriminační svými požadavky na „čistý trestní rejstřík“, a získají zaměstnání, musejí přečkat ještě dva měsíce do první výplaty. A to vše za malého zájmu odborné a i široké veřejnosti.

 

Celkový cíl projektu bude dosažen pomocí dílčích cílů:

 

1. Zvyšování kompetencí samotných osob se záznamem v rejstříku trestů. Aktivity s členy cílové skupiny budou probíhat formou přednášek a školení jednak přímo na předvýstupních odděleních věznic a jednak formou individuálního poradenství na jednotlivých pobočkách naší Poradny.

 

2. Vypracování a aktivní prosazování legislativních změn.

 

3. Osvěta a prevence laické i odborné veřejnosti v přístupu k zaměstnání cílové skupiny.

 

4. Realizace testovacích experimentů v terénu a následné strategické litigace.

 

5. Poskytování právního a psychologického poradenství pro cílovou skupinu při vstupu na trh práce.

 

 

Přínosy projektu pro cílové skupiny:

 

1. Hlavní cílová skupina

 

a. Zlepšení uplatnění na pracovním trhu

b. Zvýšení zaměstnanosti skupiny

c. Zvýšení povědomí o zásadě rovného zacházení v přístupu k zaměstnání a o možnostech obrany proti tomuto jednání

d. Zvýšení kompetencí skupiny v oblasti prosazování zásady rovného zacházení v přístupu k zaměstnání

e. Motivace a aktivizace skupiny k zapojení na pracovní trh – zvýšení odolnosti formou psychologického poradenství

 

2. Dílčí cílové skupiny z řad odborné a laické veřejnosti

 

a. Zvýšení povědomí o zásadě rovného zacházení v přístupu k zaměstnání a o možnostech obrany proti tomuto jednání (zejména z pohledu hrozících sankcí za toto jednání)

b. Zvýšení odborných kompetencí skupiny z řad pracovníků v přímé péči s hlavní cílovou skupinou v oblasti prosazování zásady rovného zacházení v přístupu k zaměstnání a možnostech obrany proti tomuto jednání

 

Pracovníci, na které se můžete obracet: Selma Muhič Dizdarevič, Ladislav Zamboj, Miroslav Mráz.

 

 

Aktuality:

  • Další aktuality k projektu budou z důvodů zamezení duplicity vkládány pouze již na www.chceme-pracovat.cz v sekci Aktuality.
  • Leták projektu ve formátu PDF je ke stažení zde.
  • Rozeslali jsme tiskovou zprávu projektu. Ke stažení ve formátu PDF zde.
  • V nedávné době byl zhotoven banner projektu - viz shora.