LGBT | poradna práva

AKTUALITY

 

20. listopad 1012 - 14. mezinárodní den vzpomínky na transgender oběti

... Více


Doporučení Výboru ministrů rady Evropy smeřující k boji proti diskriminaci LGBT lidí
... Více

Práva sexuálních menšin v Radě Evropy

Parlamentní shromáždění Rady Evropy projednávalo Zprávu o diskriminaci na základě sexuální orientace a pohlavní identifikace
... Více

Publikace Homofobie v žákovských kolektivech
... Více

 

Polemika v kavárně
... Více


KDYŽ MILUJEŠ, NENÍ CO ŘEŠIT. NEBO JO?

Komiks proti homofobii na youtube.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚTOKY Z NENÁVISTI

 

Lucie Otáhalová - MEDIÁLNÍ ANALÝZA HOMOFOBIE (Monitoring médií propagujících homofobii a nenávistné výroky vůči sexuálním menšinám) - ke stažení ZDE


STALI JSTE SE OBĚTÍ ÚTOKU Z NENÁVISTI, MŮŽETE SE OBRÁTIT NA BEZPLANOU PRÁVNÍ PORADNU JUSTÝNA:


Zavolejte: +420 222 984 785
Napište: poradna@in-ius.cz

http://www.in-ius.cz/nase-programy/pravni-poradenstvi/

Poradnu provozuje nevládní organizace In IUSTITIA

 

 

Co jsou to HATE CRIMES – zločiny z nenávisti

Jsou trestné činy jako fyzické nebo psychické násilí, nenávistné projevy či vandalismus, které jsou motivovány nepřátelstvím vůči určité skupině lidí ve společnosti. Iniciátoři takového násilí jsou obvykle organizováni v různých skupinách.

Hate crimes namířené proti lesbám, gayům, bisexuálním a transsexuálním lidem jsou takové, kdy oběti jsou vybrány na základě jejich skutečné či domnělé sexuální orientace, pohlavní identity či vyjadřování.

 

NENÁVISTNÉ ÚTOKY VŮČI GAYŮM, LESBÁM, BISEXUÁLNÍM A TRANSSEXUÁLNÍM LIDEM MOHOU MÍT RŮZNOU PODOBU:

 • non-verbální útoky (symboly, znaky, gesta),
 • verbální útoky (nadávky),
 • útoky na majetek
 • vyhrožování,
 • obtěžování,
 • ponižování,
 • kyberšikana,
 • fyzické násilí,
 • psychické útoky,
 • ublížení na zdraví,
 • sexuální útoky,
 • znásilnění,
 • mučení,
 • pokus o vraždu či vraždu.

 

Oběťmi těchto nenávistných činů mohou být také lidé, o kterých si útočník myslí, že jsou příslušníky LGBTQ minority, přestože ve skutečnosti nejsou.

 

CO DĚLAT, KDYŽ SE STANETE VY NEBO VAŠI PŘÁTELÉ OBĚTÍ ÚTOKŮ Z NENÁVISTI

 • Volejte číslo 158, jste-li v akutním nebezpečí!
 • Pokud na Vás na ulici někdo pokřikuje nenávistné nadávky a urážky, obvykle Vás chce také vyprovokovat k nějaké reakci a ospravedlnit tak případné fyzické násilí vůči Vám. Nereagujte proto na nadávky a případ nahlaste nevládní organizaci či Policii ČR.
 • Stanete-li se obětí fyzického násilí, případ nahlaste Policii ČR!!!

 

 

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ NAHLÁŠENÍ ÚTKŮ Z NENÁVISTI

 • Obraťte se na Policii České republiky nebo na státní zastupitelství - podrobný postup naleznete ZDE
 • Pokud máte obavy sami útok nahlásit, obraťte se na nevládní organizaci, která Vám pomůže nejen s nahlášením, ale poskytne Vám pomoc a podporu v průběhu celého trestního řízení - In Iustitia

PROČ ZŮSTÁVAJÍ ÚTOKY Z NENÁVISTI ČASTO NENAHLÁŠENY:

Drtivá většina oběti nenávistných útoků namířených proti gayům, lesbám, bisexuálním a transsexuálním lidem tyto činy vůbec nenahlásí policii. Důvodů bývá hned několik:

 • Nedůvěra v policii - menšiny, včetně gayů, leseb, bisexuálních a transsexuálních lidí mají historicky napjaté vztahy se státními orgány prosazujícími právo a obávají se, že trestné činy namířené proti nim nebudou brány vážně, a že reakce policie bude lhostejná a nepřátelská.
 • Očekávaná negativní reakce ze strany policie a dalších státních orgánů.
 • Obava z odvetných útoků ze strany útočníků.
 • Negativní zkušenost vlastní či někoho z okolí s nahlášením útoku z nenávisti.
 • Strach z „vyoutování“ - oběti násilí namířeného proti gayům, lesbám, bisexuálním a transsexuálním lidem se také nezřídka obávají, že oznámení trestného činu namířeného proti nim mohou představovat nebezpečí, že budou „vyoutováni“ jejich rodinám přátelům a dalšímu sociálnímu okolí.

Jaký je rozdíl mezi nenávistným činem a jinými trestnými činy?

Nenávistné činy mají velmi silné sociální následky, jejich smyslem je vyslat signál celé skupině osob, stejně jako rodinám či podporovatelům, že nejsou ve společnosti vítáni a bezpečni.

Nenávistné činy za sebou obvykle zanechávají obrovské psychické škody. Ačkoli každý trestný čin způsobí oběti psychické škody, určité emocionální reakce jsou příznačné pro oběti nenávistných útoků. Obvykle se jedná o deprese, úzkost, strach, stres a zlobu.