práva pacientů | poradna práva

AKTUALITY


Antidiskriminační zákon je účinný!

 

 

 

 

 

 

Práva pacientů

 

Publikace Vademecum pacienta, kterou si na těchto stránkách můžete přečíst představuje určitý pokus o praktický a přehledný manuál, který by mohl posloužit široké skupině pacientů v uvědomění si vlastních práv v systému poskytování zdravotní péče. Naším cílem bylo vybavit pacienta informacemi s důrazem na jeho jedinečnou autonomii rozhodování (praxe informovaného souhlasu, negativního reversu, přístup ke zdravotnické dokumentaci), dále jsme se zabývali oblastí odpovědnosti a postihu v případech poškození práv ve zdravotnictví a v neposlední řadě jsme se pokusili formou otázek a odpovědí pokrýt i zbylé okruhy medicínského práva, v nichž se jako pacienti, leckdy jen velice nejistě a s rozpaky, pohybujeme.
Pokud jsme alespoň drobným dílem přispěli k překonání stále širokého příkopu mezi proklamovanými právy pacientů a převládající šedou realitou fungování systému zdravotnictví v České republice, pak měla naše práce smysl.
Nakonec jsme povinni vyslovit velké díky Nadaci Open Society Fund, bez jejíž finanční pomoci, by tato pacientská publikace nebyla nikdy vznikla.

 

Dokumenty ke stažení: