zaměstnanost | poradna práva

AKTUALITY

 

 

Od 1.4.2012 otevřena nová pobočka v Mladé Boleslavi na adrese Václava Klementa 1228 (budova České pojišťovny), 3.patro, č.dv. 310. Od téhož data došlo ke změně sídla pobočky ve Slaném - přestěhována na adresu Fričova 199 (bývalá budova O2 ve dle České pošty). V Mladé Boleslavi jsou Vám pracovníci k dispozici po-pá 9:00 hod.-16:30hod.; ve Slaném v úterý a čtvrtek mezi 10:30 hod. a 15:30 hod.

 

 

 

 

 

 

Začleňování romských rodin do společnosti

Projekt ROMAin ve Středočeském kraji - číslo projektu: CZ.1.04/3.2.01/19.00295


Cílem projektu je zvýšení dostupnosti trhu práce pro obyvatele sociálně vyloučených romských komunit Středočeského kraje a snížení počtu dětí z těchto komunit umístěných v institucionální péči.
Projekt je zaměřen především na praktickou pomoc osobám žijícím v sociálně vyloučených romských lokalitách Středočeského kraje ve vztahu ke zlepšení jejich uplatnění na trhu práce, a to prostřednictvím poskytování odborného sociálně-právního poradenství, sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, mediace a bezplatného právního zastoupení advokátem v indikovaných případech.

Doba trvání projektu: 1.4.2012-31.3.2015

 

Nabízíme:

 

1) obyvatelům sociálně vyloučených romských lokalit: Mladá Boleslav, Slaný, Kralupy nad Vltavou, Bakov nad Jizerou, Klášter Hradiště nad Jizerou, Boreč a Zlonice

 • sociální, právní a psychologické poradenství v oblasti trhu práce, bydlení a dluhů;
 • pomoc vašemu příbuznému ve výkonu trestu odnětí svobody v oblasti trhu práce, bydlení a dluhů;
 • předávání nabídky vhodných pracovních míst;
 • pomoc s vypracováním pracovního životopisu;
 • doprovod k zaměstnavatelům;
 • pomoc při komunikaci s různými úřady, školou a podobně;

 

2) nevládním organizacím, poskytovatelům sociálních služeb, subjektům veřejné správy a místních samospráv

 • zajištění rovného přístupu na trh práce pro obyvatele sociálně vyloučených romských lokalit ve vaší obci; sociální, právní a psychologické poradenství obyvatelům sociálně vyloučených romských lokalit v oblasti trhu práce, předlužení, přístupu ke službám a bydlení;
 • sociálně-právní poradenství pro rodiny žijící v sociálně vyloučených romských lokalitách, kterým byly děti odebrány do ústavní výchovy nebo kterým odebrání dětí do ústavní výchovy hrozí;
 • mediaci pro klienty ze sociálně vyloučených romských lokalit;
 • web s návody řešení obtížných životních situací;
 • domácí přípravu dětí ve vybraných případech;

 

Adresa:

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva
Ječná 548/7
120 00 Praha 2
mapa zde

 

úřední hodiny:

středa 10:00-17:00 hod.

 

Tel: 270 003 280, 270 003 288, 270 003 291-3
Email: jmeno.prijmeni@poradna-prava.cz nebo poradna@poradna-prava.cz

 

 

 

Pobočka Slaný

Fričova 199 (budova bývalého O2 vedle pošty) - 3.patro
274 01 Slaný

tel.: 724 701 621 (Kristýna Uhlířová)

email: kristyna.uhlirova@poradna-prava.cz

úřední hodiny:

úterý:      10:30-15:30 hod. (přítomnost i právníka)

čtvrtek:    10:30-15:30 hod.

 

Pobočka Mladá Boleslav

Václava Klementa 1228 (budova České pojišťovny) - 3. patro, č.dv. 310

Mladá Boleslav

tel.: 774 058 568 (Stanislava Steinerová), 724 701 628 (Martina Hrdličková)

email: stanislava.steinerova@poradna-prava.cz

pavlina.vysinova@poradna-prava.cz

úřední hodiny:

úterý:      10:30-15:30 hod.

čtvrtek:    10:30-15:30 hod. (přítomnost i právníka)


Osobní konzultace mimo úřední dny jen po předchozí telefonické domluvě.

Pracovníci, na které se můžete obracet:

 • Stanislava Steinerová (sociální pracovnice - lokality Kralupy nad Vltavou, Mladá Boleslav)
 • Kristýna Uhlířová (sociální pracovnice - lokality Slaný, Zlonice)
 • Pavlína Vyšínová (sociální pracovnice - lokality Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou, Klášter Hradiště nad Jizerou)
 • Michal Hubálek (právník, koordinátor projektu)


Projekt je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


Operačníh program Lidské zdroje

16: Lenka Oswaldová [2010-07-14 17:25:35]

Dobrý den.
Jsem zdravotní sestra s pětiletou praxí v sociálních službách.
Ucházela jsem se o zaměstnání v organizaci Naděje, na pozici soc. pracovníka v azylovém domě.Od kamarádky , která tam již pracuje ,jsem se dozvěděla,že mají v úmyslu vzít na tuto pozici paní,která je příbuznou,či kamarádkou vedoucí azylového domu ,je bez kvalifikace a praxe,je nutno ale podotknout,že se mohli hlásit i uchazeči se základním vzděláním. Bohužel,místo jsem nedostala,možná také z důvodů,že nejsem věřící,na to se mne také pan oblastní ředitel u pohovoru ptal.Mám pocit,že mne má praxe a vzdělání spíše diskriminovaly,nebo opravdu byla přijata známá paní vedoucí.Poslala jsem panu řediteli 3x dotaz,jaké má uchazečka vzdělání,jakou praxi v soc.službách má a která kritéria byla rozhodující, že vybrali tuto uchazečku a ne mne. Až na třetí pokus mi odpověděl,že mi tyto informace nesmí podat,protože mu to nedovoluje zákon na ochranu osobních údajů.Vzhedem k tomu,jaké dělá obstrukce s odpovědí ,si myslím,že toto řízení opravdu neproběhlo, řekněme fér a 70 lidí psalo úvahu na téma-,, Co si myslím o Naději a přínos pro tuto práci" -zbytečně.70lidí z celého okresu se hnalo na pohovor k výběrovému řízení.
Chci Vás tímto požádat o radu, jak mám proti tomuto zasáhnout,zda mám vůbec nějaké šance.Také se chci zeptat,jesli mi je tato organizace povina odpovědět na mé tři otázky,které jsem ji položila,nebo opravdu nesmí a jde o ochranu osobních údajů.V případě ,že bych na ně pozvala kontrolu z úřadu práce,jestli mi tato kontrola odpoví na mé otázky.
Moc Vám děkuji a přeji pěkný den.

Co se týče dotazu na otázku náboženského vyznání, ta je u pohovoru nepřijatelná, patří do zakázaných témat a zaměstnavatel se na toto nemůže tázat ani nepřímo, protože víra bezprostředně nesouvisí s uzavřením pracovní smlouvy. Pokud se touto otázkou cítíte dotčena, můžete požadovat, aby Vám firma prokázala oprávněnost takové informace a doložila, že víra bude souviset s výkonem Vaší práce. Zaměstnavatel takové žádosti musí vyhovět, musí Vám tedy na Váš dotaz odpovědět a patřičně vysvětlit důvod.

Porušování zákazu diskriminace prověřuje na podnět úřad práce. Jemu můžete dát „Podnět k provedení kontroly zaměstnavatele z důvodu diskriminace v přístupu k zaměstnání z důvodu náboženství“. Úřad práce na základě podnětu zpravidla provede kontrolu zaměstnavatele, a pokud shledá porušení zákona o zaměstnanosti, může mu uložit finanční postih. Stěžovatele pak obecně vyrozumí o výsledku kontroly. Stěžovatel však není účastníkem řízení, a nepřísluší mu proto případně napadnout postup kontrolního orgánu
opravným prostředkem. Na základě výsledku kontroly úřadu práce, kdy dojde ke zjištění, že k diskriminaci došlo, se můžete domáhat práv soudní cestou, v takovém případě je však lepší vše svěřit právnímu zástupci.

Samozřejmě není zaměstnavatel, skutečně vzhledem k ochraně osobních údajů, povinen sdělovat Vám údaje o jiných uchazečích, ani důvod Vašeho odmítnutí není povinen ze zákona sdělit. Kritéria výběru pracovníků (uchazečů) bývají odpovídající požadavkům obsazovaného pracovního místa na pracovníka – SPECIFIKACE PRACOVNÍHO MÍSTA: vzdělání; praxe; schopnosti; osobnost; motivace; zdraví.

14: Marie Richtrova [2010-06-17 09:08:00]

Dobrý den,
dostala jsem na Vás kontakt od Amnesty Internacional. Prosím o pomoc.Letos budu mít 57 let, jsem vysokoškolačka s ekonomickým zaměřením a znám i nové účetnictví státu od 1.1.2010.Bydlím u Vsetína, jsem samoživitelka a nemohu vzhledem k věku najít delší dobu práci. Dostávám sociální dávky, blíží se mě důchod a ten bude velmi malý.Dělám dobrolníka, abych mě neklesly dávky na 2020,- Teď na internetu čtu, že Janota chce lidi, co nemohou najít práci ještě více potrestat tim, že jim odebere příspěvky na bydlení, což je u mne příspěvek na elektriku a otop.Protože umím řadu činností , učila jsem na Univerzitě ve Zlíně, ráda bych si našla práci a byla prospěšná. Do důchodu mám ještě 5 let. I celé mé okolí, což jsou většinou nezaměstnaní a důchodci ví, že jsem velmi aktivní v hledání zaměstnání. Nedovedu si to představit až dostanu jen 2020 kčs na měsíc. Mnohem raději než tuto podporu bych chtěla pracovat. Prosím o pomoc, jak bych mohla pracovat případně i pro Vás, abych nemusela žádat o sociální dávky a byla pro lidi prospěšná. . Děkuji za odpoveď. Můj e-mail: MarieRichtrova@seznam.cz Zdraví Marie

Bohužel Vám nemůžeme pomoci. Diskriminace starších lidí při přijímání do zaměstnání je dlouhodbě velký problém, na který se snažíme poukazovat. Snažíme se také lobovat, aby se stav zlepšil, ale takový počin je během na dlouhou trať. Nicméně budete-li při hledání zaměstnání diskriminována, je možné se obrátit na Veřejného ochránce práv.

11: Milan Sejčus [2010-04-27 15:55:45]

Dobrý den, jsem stále zaměstnancem dopr.firmy zabívající se mezinárodní linkovou přepravou osob.Včera mi bylo vedením oznámeno, že si neplním své povinnosti, i když tato skutečnost se nezakládá na pravdě. Z mého pohledu se jedná o zasedlost jednoho ze tří majitelů firmy.Osobní spor. Z mého pohledu si myslím, že do včerejšího dne jsem vycházel požadavkům firmy ve všem vstříc. Tzn. své povinnosti jsem si plnil. Navíc v pracovní smlouvě mám odpracovat 40hod týdně, ale odpracovat je nemůžu, protože šéf mě je nenechá odpracovat, radši nabídne práci jinému zaměstnanci nebo brigádně za hotové. Náleží mi i v tomto případě základní plat.Z těchto důvodů jak se zachovali ke mě, se ptám na to zda můžu požádat o okamžitou výpověd z důvodu nevyplacení části mzdy i když se vyplácí v hotovosti na pracovišti, ale měsíc nebo dva zpětně. V pracovní smlouvě se uvádí 20 tého v měsíci. 26tého jsem žádal o vyplacení mzdy a bylo mi řečeno , že nemají peníze. Po dohodě přistoupili na vyplacení části z výplaty, kde jsem podepsal zálohu . Zbývající část tvoří pár set korun, jde to uvést jako důvod nevyplacení mzdy. Děkuji

Zaměstnavatel je povinen Vám přidělovat práci dle Vaší pracovní smlouvy.
Výplatu obdrží zaměstnanec dle ust. § 142 odst. 3 v pracovní době a na pracovišti, nebyla-li dohodnuta jiná doba a jiné místo výplaty. Většinou se v pracovní smlouvě nebo kolektivní smlouvě uvádí, že zaměstnanec žádá o zaslání výplatu na svůj účet a zaměstnavateli uvede číslo účtu.

Ust. § 56 písm. b) umožňuje zaměstnanci okamžitě zrušit pracovní poměr jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. Dle ust. § 141 odst. 1 jsou mzda nebo plat splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku.

Jak píšete, v pracovní smlouvě máte uvedeno, že výplata probíhá 20. den v měsíci následujícím. Když k tomu přičtete zákonnou lhůtu 15 dní, pak se již výplata dostává do období dalšího měsíce. V případě, že Vám zaměstnavatel na Vaši žádost zasílá výplatu na účet, pak stačí, aby zaměstnavatel u banky poukázal plnění na Váš účet do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti.
Jestliže máte právo na výplatu mzdy za měsíc březen, pak máte termín splatnosti dle smlouvy 20.4. K tomuto datu se připočte 15 dní dle zákona, tedy výplata (nebo příkaz k převodu k bankovnímu převodu) by měla být nejpozději dne 5.5. (u bankovního převodu se čeká na připsání). Jestliže byste do té doby neobdržel březnovou výplatu, pak máte právo na okamžité zrušení pracovního poměru.

Zaměstnavatel nemůže zabránit použití tohoto způsobu ukončení pracovního poměru zaměstnancem tím, že dodatečně (po uplynutí 15 dnů od uplynutí termínu splatnosti) všechny nároky zaměstnance uspokojí, a to třeba ještě dříve, než je mu okamžité zrušení pracovního poměru doručeno. Neposkytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci příslušné plnění po delší dobu, nastává důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru vždy po uplynutí 15 dnů od termínu splatnosti každé jednotlivé platby.

Dle výše uvedeného, není důležité, jak velkou část mzdy Vám zaměstnavatel vyplatil či nevyplatil. Stačí, abyste nedostal celou výplatu a můžete za splnění podmínek v ust. 56 písm. b) ukončit pracovní poměr.

10: [2010-04-27 15:55:02]

Dobrý den, jsem stále zaměstnancem dopr.firmy zabívající se mezinárodní linkovou přepravou osob.Včera mi bylo vedením oznámeno, že si neplním své povinnosti, i když tato skutečnost se nezakládá na pravdě. Z mého pohledu se jedná o zasedlost jednoho ze tří majitelů firmy.Osobní spor. Z mého pohledu si myslím, že do včerejšího dne jsem vycházel požadavkům firmy ve všem vstříc. Tzn. své povinnosti jsem si plnil. Navíc v pracovní smlouvě mám odpracovat 40hod týdně, ale odpracovat je nemůžu, protože šéf mě je nenechá odpracovat, radši nabídne práci jinému zaměstnanci nebo brigádně za hotové. Náleží mi i v tomto případě základní plat.Z těchto důvodů jak se zachovali ke mě, se ptám na to zda můžu požádat o okamžitou výpověd z důvodu nevyplacení části mzdy i když se vyplácí v hotovosti na pracovišti, ale měsíc nebo dva zpětně. V pracovní smlouvě se uvádí 20 tého v měsíci. 26tého jsem žádal o vyplacení mzdy a bylo mi řečeno , že nemají peníze. Po dohodě přistoupili na vyplacení části z výplaty, kde jsem podepsal zálohu . Zbývající část tvoří pár set korun, jde to uvést jako důvod nevyplacení mzdy. Děkuji

8: Michaela Pavlasová [2010-04-01 12:26:38]

Dobrý den,
mám pracovní smlouvu na dobu určitou, a to do 30.6.2010, uzavřenou s Kometa PS a.s. Brno. Tato společnost je v insolvenčním řízení a v lednu 2010 ji od insolvenčního správce koupilo Statutární město Brno. Od 1.2.2010 zajišťuje provoz zakoupeného majetku město Brno prostřednictvím Starez-Sport, a.s.. Až do dnešního dne jsem jako zaměstnanec Kometa PS a.s. Brno pracovala pořád na stejném pracovišti,které již náleželo pod správu Starez-Sportu, a.s.s tím, že se oba subjekty dohodly na refundaci mezd. Dnes jsem obdržela pracovní smlouvu od Starez-Sportu, a.s. k 1.4.2010, ke kterému ale pracovat jít nechci. Současně jsem obdržela od Komety PS a.s. Brno Dohodu o rozvázání pracovního poměru k 31.3.2010. Oba dokumenty jsem odmítla podepsat a nato jsem obdržela od Komety PS a.s. Brno Dohodu o rozvázání pracovního poměru k 31.3.2010 podle §52 ZP s tříměsíčním odstupným. Mám trvat ještě na dvouměsíční výpovědní lhůtě?

Moc děkuji za odpověď.

Michaela Pavlasová

Dobrý den,
pokud podepíšete dohodu o rozvázání pracovního poměru, pak Vám dle zákoníku práce s odkazem na ust. § 52 písm. a), b) nebo c) přísluší odstupné. Vzhledem k tomu, že by se jednalo o dohodu, není zde žádná výpovědní doba. K ukončení pracovního poměru na základě dohody dojde dnem, který je v dohodě uveden. Bude tedy záležet na Vás a Vašem zaměstnavateli, jaký den si jako den ukončení pracovního poměru do dohody uvedete a tento den bude dnem skončení Vašeho pracovního poměru. Výpovědní dvouměsíční lhůta by Vám dle zákona náležela pouze v případě, že byste dostala výpověď a nikoliv, když přistoupíte na dohodu.
Odstupné ve výši nejméně trojnásobku (pracovní nebo kolektivní smlouva může určit výši odstupného vyšší) Vašeho průměrného výdělku Vám náleží v případě výpovědi dané dle ust.§ 52 písm. a)-c) nebo při dohodě dané ze stejných důvodů.

§ 52
písm. a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
písm. b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
písm. c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

5: Lenka Bártů [2010-03-15 08:48:43]

Dobrý den
Jsem žena na mateřské dovolené a chtěla bych si přivydělat pletením a prodejem pomlázek z vrbového proutí kterého je všude dost.Jedná se týden před velikonoci a můj výdělek určitě nepřesáhne 3000 Kč.Musím mít a kvůli tomu zřizovat živnostenské oprávnění?Pokud ne co řeknu při případné kontrole například městské polici?Děkuji za odpověď lenkabartu74@email.cz


V tomto případě by se jednalo o ohlašovací živnost volnou, dle přílohy č. 4 k § 25 odst. 2 živnostenského zákona (12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků).

Co je nutné pro ohlášení:
- povinnost to ohlásit živnostenskému úřadu
- v ohlášení uvedete: jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, bydliště, rodné příjmení,
- místo podnikání
- předmět podnikání
- identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
- provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,
- datum zahájení provozování živnosti,
- datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlíte provozovat živnost na dobu určitou;
- datum vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den ohlášení.

4: soňa spilková [2010-02-23 23:12:16]

Dobrý den, mám k Vám, prosím Vás, prosbu. Pracovní smlouvu mám sepsanou 9.3.2007, je v ní sice uvedeno, že je po dobu mateřské a výkonu veřejné funkce paní Roztočilové. Paní Roztočilová je momentálně starostkou obce. Letos na podzim budou komunální volby, pokud v nich neuspěje nebo nebude kandidovat, znamená to pro mě, že moje pracovní smlouva tím končí? A budu si muset hledat novou práci nebo, jelikož je to již více jak 2 roky (v zákoníku práce je, že pracovní poměr na dobu určitou, který trvá více jak dva roky, tak se mění automaticky na pracovní poměr na dobu neurčitou?) Pokud jsem tomu dobře rozumněla. Můj procovní poměr byl sjednán v 03/2007, nebyl prodloužen, jenom jsem změnila pracovní pozici, než na kterou jsem původně nastupovala. Děkuji za odpověď. Můj e-mail je s.spilkova@seznam.cz


Ve Vašem případě se jedná o uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou, která je svým trváním dána ne určitým datem, ale je podmíněna jinou skutečností, tedy dobou mateřské a výkonu veřejné funkce paní R.
Máte pravdu v tom, že zákoník práce v ustanovení § 39 odst. 1 uvádí, že trvání pracovního poměru mezi týmiž účastníky je možné sjednat celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru. Avšak ihned v odst. 2 jsou uvedeny výjimky z tohoto pravidla. Mezi ně patří i sjednání pracovní smlouvy na dobu určitou „z důvodu náhrady dočasně nepřítomného zaměstnance na dobu překážek v práci na straně zaměstnance“. Znamená to tedy, že může být doba určitá sjednána i dobu delší 2 let, tedy po celou dobu náhrady za dočasně nepřítomného zaměstnance. Tedy po celou dobu trvání funkce paní R. bude Vaše pracovní smlouva stále brána jako smlouva na dobu určitou. Ve Vašem případě tedy neznamená, že by se Vám smlouva automaticky po uplynutí 2 let změnila na smlouvu na dobu neurčitou.
Pokud tedy paní R. ve volbách neuspěje nebo nebude kandidovat a vrátí se zpět do zaměstnání, opravdu to znamená, že Váš pracovní poměr, na dobu určitou, končí.
Zaměstnavatel je povinen Vás na skončení poměru upozornit včas, alespoň 3 dny předem.

3: Pavel [2010-02-17 11:58:37]

měl bych zájem o brigádu v zahraničí, jsem začátečník, nevím jak postupovat dále a na co si dávat pozor při smlouvě apod. Která agentura je dobrá atd? Děkuji mockrát za odpověď , s pozdravem Jireš Pavel


Doporučit je možno Evropský portál pro mládež: http://europa.eu/youth/working/working_holidays/index_cz_cs.html, kde naleznete seznam solidních agentur zprostředkujících brigády v Evropě.

Pokud si chcete vybrat nějakou slušnou agenturu, zkuste si najet na její internetové stránky, zjistit velikost agentury, jak dlouho již agentura funguje, zkuste dohledat reference od jiných lidí, kteří již s ní mají zkušenosti. Dalším vodítkem by bylo asi zjištění, kde všude agentura inzeruje (na kterých internetových stránkách), popř. zda má nasmlouvané klienty dopředu, kterým jen hledá pracovníky.
Zprostředkovateli jsou soukromé agentury práce. Po studentovi chtějí, aby se zaregistroval k nim do seznamu, za což se většinou platí poplatek. Pokud se agentuře podaří zajistit Vám požadované zaměstnání, uzavírá se smlouva pracovní na dobu určitou nebo dohoda o pracovní činnosti. U obou to pro agenturu znamená odvádět za studenta sociální a zdravotní pojištění. Agentury jsou pojištěny proti škodě, kterou jejich zaměstnanec (student) způsobí zaměstnavateli. Agentury by Vám však neměly jen zprostředkovat zaměstnání, ale také podat informace, rady a doporučení, zprostředkovat víza, dopravu apod.

Výše uvedené skutečnosti by mohly být základním vodítkem k výběru agentury. Obecně je možno říci, že čím rychleji a ochotněji agentura odpovídá a jedná s Vámi, čím více informací Vám poskytne, tím by měla být solidnější.

Rozhodně je nutné ptát se a hledat podrobnosti ke každé agentuře. A hlavně, nespoléhat jen na to, co Vám sama agentura sama sdělí, ale zkusit si informace ověřovat.