cizinci | poradna práva

AKTUALITY

 

Poslanecká sněmovna projednává novelu cizineckého zákona. Více informací ZDE..

Horká diskuze o migraci ve Velké Británii. Velká Británie zažívá v současné době velmi intenzivní diskuzi o migraci z východní Evropy.. Více informací ZDE..


 

 

 

 

PAŘÍŽSKÁ PŘEDMĚSTÍ VARUJÍ

 

Od dubna 2012 realizuje Poradna dvouletý projekt zaměřený na integraci cizinců v České republice. Projekt cílí na řešení problematiky zaměstnanosti usazených přistěhovalců, tedy rychle rostoucí skupiny imigrantů, kteří mají v ČR trvalý pobyt popř. i občanství ČR a na trhu práce tak mají de iure naprosto rovné postavení. Fakticky jsou však tyto osoby často znevýhodněny z důvodu svých jazykových schopností, absence kontaktů mimo svou etnickou komunitu, problémů při uznávání zahraniční kvalifikace a diskriminace z důvodu etnického původu či státního občanství. Projekt má za úkol posílit strukturální nástroje zlepšující integraci těchto osob na českém trhu práce. Inspirovat se přitom hodlá zejména v Německu a Rakousku, ve kterých je integrace přistěhovalců na trhu práce, a to včetně přistěhovalců druhé či třetí generace, velkým tématem generujícím množství zkušeností. Inspiraci však hodlá brát i ze Španělska, které má podobně jako Česká republika kratší historii přistěhovalectví, kde si ovšem vyšší počty cizinců vynutily větší pozornost veřejné moci, a to též v případě regionální vlády v Baskicku.


Projekt bude svého cíle, tedy zlepšení integrace přistěhovalců na trhu práce, dosahovat kombinací výzkumných, informačních, asistenčních a lobbyingových aktivit. Bude provedeno dotazníkové šetření mezi usazenými přistěhovalci. Poradna bude poskytovat asistenci cizincům bezplatným sociálně-právním poradenstvím. Poradna se dále zaměří na práci s dobrovolníky, tzv. integračními průvodci, což bude v ČR inovativní aktivita. Důležitou systémovou snahou bude oslovování relevantních aktérů za tím účelem, aby se místo narození přistěhovalce, popř. místo narození jeho rodičů, stalo údajem sledovaným v rámci státní politiky zaměstnanosti.


Projekt je založen na mezinárodním partnerství a bude realizován se třemi zahraničními partnery – německou organizací  Verband für Interkulturelle Arbeit (www.via-bund.de) a německou právničkou pocházející z České republiky, paní Danou Krejčí. Třetím partnerem Poradny je španělská organizace SOS Racismo – Mugak (www.mugak.eu).

Projekt je financován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

 

 

Zajímají Vás další informace o projektu?
Jsme Vám k dispozici na následujícím emailu/telefonu: poradna@poradna-prava.cz, 270 003 280.

 

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky.

 

logo