rodiče a děti | poradna práva

AKTUALITY

 

 

Motivace romských rodičů na poli vzdělávání!
Metodika sociálních služeb

 


Metodika poskytování sociálních služeb rodinám, které mají děti umístěné v ústavní výchově, nebo jimž umístění do ústavní výchovy hrozí zařízením sociálních služeb prostřednictvím komplexu sociálních služeb a jiných aktivit.

 

Tento dokument si neklade za cíl popsat všechny způsoby, možnosti, metody sociální práce s rodinami. To ani není možné vzhledem k rozsahu problematiky. Je pouze naznačením toho, jakým směrem by se sociální práce s rodinami, které mají děti v ústavní výchově, nebo jimž odebrání do ústavní výchovy hrozí, mohla ubírat. Jednotlivá zařízení sociálních služeb, která budou podporovat setrvání dětí v domácím prostředí, si vypracují své metodiky, tento dokument předáváme pouze jako inspiraci. Studentům nechť slouží s seznámení se s možnostmi sociální práce s touto skupinou klientů.

 

 

 

Návrat dítěte do rodiny


Spolupracujeme s rodinami, jejichž děti jsou umístěny v ústavní výchově, nebo jimž odebrání do ústavní výchovy hrozí a tyto rodiny chtějí žít společně doma. Napomáháme návratu dítěte zpět do rodiny, nebo setrvání dítěte v rodině.

 

 

 

Řešíme dva druhy problémů:


1. dítě žije v ústavní výchově a ne v přirozeném prostředí, chceme řešit to, aby se mohlo vrátit z ústavní výchovy domů, ke své původní, biologické rodině,

2. dítě žije doma, ale hrozí mu odebrání do ústavní výchovy, tedy to, že bude žít mimo svoje přirozené prostředí, v tomto případě chceme řešit to, aby dítě mohlo zůstat doma se svými rodiči.

Projekt působí ve smyslu prevence a odstraňování důsledků sociálního vyloučení, posiluje soběstačnost a ochranu sociálně slabých před porušováním jejich občanských práv, podporuje výchovu dětí v přirozeném prostředí rodiny a posiluje ochranu před důsledky života v rodině, která neplní své přirozené funkce nebo života v ústavním prostředí.

Cílem je také překonat administrativní a procesní překážky při návratu dětí z ústavní výchovy zpět do původní rodiny. V případě, kdy jsou děti v ústavní výchově a není možné, aby se děti vrátily zpět k rodičům, je cílem napomáhat ke kontaktům mezi dětmi a rodiči.

Díky projektu dochází ke snížení počtu dětí v ústavní výchově, jejich návratu zpět domů, nebo jejich setrvání doma. Dochází k zachování přirozených podmínek pro vývoj osobnosti dítěte, zabraňuje rezignaci a ztrátě životní perspektivy rodičů.

Projekt podporuje rodiny v aktivní spolupráci, rodiny jsou partnery naší organizace. Sociální služby a aktivity projektu se snaží řešit situaci rodiny komplexně, snaží se reagovat na potřeby uživatelů, v každé rodině tedy průběh sociálních služeb je odlišný, je "šitý na míru" konkrétní rodině.