Aktuality | poradna práva

AKTUALITY

 

Česká televize se stala hlavním mediálním partnerem kampaně „Věk se neříká“, která vznikla v rámci projektu „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU).


Společné prohlášení lidskoprávních organizací a dalších osob k navrhované novelizaci občanského zákoníku, které zakládá snížení právní ochrany dětí a omezeně svéprávných dospělých. Text prohlášení naleznete ZDE.

 

Záštitu nad naším projektem „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU), převzala také Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová. Projekt se zaměřuje na zaměstnávání osob 50+.

 

Minulý týden převzal záštitu nad naším projektem s názvem „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU), prezident České republiky p. Miloš Zeman. Projekt „Through age diversity towards fairly society" směřuje k posílení postavení osob starších 50ti let při udržení na trhu práce, resp. pro vstup na trh práce.

 

NABÍZÍME AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY I PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. Více informací naleznete ZDE.

AKTUALITY

 

BULLETIN VYŠKOVSKÉ SLUŽBY, pro stažení klikněte na obrázek

V současné době máme za sebou první rok a půl existence vyškovské pobočky. Na začátku minulého roku jsme přivítali první uživatele, kteří, ať už ze zvědavosti nebo z naléhavosti životní situace, vyhledali naši pomoc. Nyní, na podzim roku 2013, jsme na Vyškovsku poskytli službu již bezmála dvěma stovkám uživatelů, kteří do Poradny zamířili se svou zakázkou.

 

 
Seminář na téma diskriminace a rovné zacházení

PRAKTICKÝ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ KE ZVYŠOVÁNÍ INFORMOVANOSTI V OBLASTI OCHRANY PŘED DISKRIMINACÍ A PROSAZOVÁNÍ ROVNOSTI PRO ORGANIZACE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

Seminář se bude konat 20.-21. února 2012
Chcete se dozvědět Co je diskriminace? Porušení lidských práv, porušení zákona, nebo prostě nespravedlnost? Co, proč a jak dělat abychom úspěšně měnili diskriminační praxi? V čem jsme zranitelní, v čem naopak silní? Jak využít média, jak překonávat jejich předsudky? Podpora koalice aneb s kým, k dosažení čeho a proti čemu? Co nabízí Veřejný ochránce práv jako instituce pro ochranu rovného zacházení?

Více informací naleznete ZDE
Příhláška ke stažení ZDE

 

 

 

Nový rok přinese některým skupinám horší ochranu před diskriminací v přístupu k zaměstnání
Parlament schválil zákon č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela mj. mění antidiskriminační ustanovení § 4 obsažené v zákoně o zaměstnanosti, který dosud obsahoval mnohem širší výčet zakázaných diskriminačních důvodů než antidiskriminační zákon. Zákon o zaměstnanosti zakazoval přímou i nepřímou diskriminaci z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů, zatímco antidiskriminační zákon zakazuje diskriminaci pouze z důvodů vyplývajících ze směrnic Evropské unie, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru.

Uvedená novela detailní antidiskriminační ustanovení ze zákona o zaměstnanosti od 1. ledna 2012 vypouští, a zákon o zaměstnanosti stejně jako zákoník práce bude obsahovat pouze obecné antidiskriminační ustanovení odkazující na antidiskriminační zákon. Ochrana před diskriminací např. z důvodu státního občanství, majetku, manželského a rodinného stavu při přístupu k zaměstnání se tak stane minulostí..