S podporou za prací na děčínsku

Projekt S podporou za prací na Děčínsku (registrační číslo CZ.1.04/2.1.00/13.00079)

Projekt je realizován Úřadem práce v Děčíně s podporou Evropského sociálního fondu a českého státního rozpočtu v rámci oblasti podpory 2.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) jako veřejná zakázka. Poradna pro občanství/ občanská a lidská práva je ve vztahu k Úřadu práce dodavatelem, realizuje aktivity projektu.

Cílem projektu je postupné začlenění osob, které žijí ve znevýhodněném prostředí sociálně vyloučených lokalit, na trh práce.

Územní vymezení aktivit projektu vychází z mapy sociálního vyloučení sestavené společností GAC spol. s.r.o. pro MPSV ČR v roce 2006, podle které se na Děčínsku nacházejí 4 vyloučené lokality. Tyto údaje byly doplněny vlastním šetřením ÚP v Děčíně, z něhož vyplývá, že za poslední 3 roky vzniklo v Děčíně dalších 7 nových lokalit, ve kterých jsou zřejmé prvky sociálního vyloučení. Sociální vyloučení přitom úzce souvisí s nezaměstnaností. Míra nezaměstnanosti se v těchto lokalitách pohybuje mezi 95-100%.

Obsahem projektu jsou komplexní služby (poradenství, aktivizace, motivace, rekvalifikace a navazující praxe, osobní poradce, pracovní asistence a podpora pracovních míst) pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, kteří žijí ve znevýhodněném prostředí sociálně vyloučených lokalit a lokalit, ve kterých se již projevily prvky sociálního vyloučení, a postupné začlenění těchto uchazečů a zájemců o zaměstnání na trh práce. Zároveň je předmětem plnění i zvýšení místního povědomí o nutnosti uplatňovat specifické postupy při začleňování sociálně vyloučených osob na trh práce a prosazování „kulturně citlivého“ poskytování služeb. Důležitou roli hraje spolupráce mezi dodavatelem a Úřadem práce v Děčíně a spolupráce s místními neziskovými organizacemi, za účelem předání zkušeností specifické práce s cílovou skupinou (účinné metody a přístup, citlivé řešení vzniklých problémů, specifika při vzdělávání a zaměstnávání). Pro odstraňování bariér ke vstupu na trh práce a ke vzdělávání budou prováděna i tzv. doprovodná opatření s využitím přímé podpory pro zabezpečení či úhradu nákladů na hlídání nezaopatřených členů rodiny, proplácení jízdného, stravného, vstupních lékařských prohlídek apod.

V rámci komplexních služeb jsou pro účastníky sestaveny aktivity zahrnující: oslovení, kategorizaci (profilace podle vzdálenosti od trhu práce), individuální a skupinové poradenství, aktivizaci a motivaci, rekvalifikace a praxi, pracovní asistenci a zprostředkování dotovaného zaměstnání s využitím pracovní asistence po dobu několika prvních dnů či týdnů na novém pracovišti účastníků projektu.

Důraz je kladen na “kulturně citlivé“ poskytování služeb, tj. zohlednění schopností pojmout předkládané informace.

Projekt je realizován společně se subdodavatelem JOB ASISTENT

Doba realizace projektu je říjen 2010 – říjen 2012.