Abeceda rodinných financí

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva se zapojila do projektu Abeceda rodinných financí, jehož cílem je zvyšování finanční gramotnosti všech občanů a tím pomoci ve zlep-šení jejích životní úrovně. Hlavní myšlenkou projektu je dostupnost finančního vzdělávání pro širokou veřejnost a bez úhrady tzn., že účastníci za vzdělávání nic nehradí.

Jak vzdělávání probíhá?

Z řad pracovníků PPO byl v rámci projektu Abeceda rodinných financí vyškolen pracovník, který získal odbornou přípravu v oblasti finančního vzdělávání. Na základě této přípravy, se stal lektorem projektu Abeceda rodinných financí a v rámci jednotlivých vzdělávacích seminářů, své nabité znalosti a zkušenosti předává účastníkům.

Cílovou skupinu, které jsou informace z oblasti finančního vzdělávání předávány, tvoří sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách PPO. Informace z oblasti finančního vzdělávání slouží vyškoleným pracovníkům, jak pro jejich osobní, tak i profesní život.

Oblasti vzdělávání:

  • Rodinný rozpočet
  • Podepsat můžeš, přečíst musíš.
  • Zodpovědné zadlužování.

Co získá účastník po absolvování finančního vzdělávání?

  • Informace o důležitosti plánování rodinného rozpočtu a tvorby finančních rezerv.
  • Přehled o příjmech a výdajích.
  • Obezřetnost při uzavírání smluv – na jaké ustanovení smlouvy dávat pozor, co vše má smlouva obsahovat atd.
  • Uvážlivost při zadlužování.
  • Pochopení úzké souvislosti zadlužování a exekuce.

Celkem bude vyškoleno 30 pracovníků PPO. Účastníci obdrží po absolvování finančního vzdělávání osvědčení.

Projekt je realizován v období od 1. 4. 2012 do 30. 11. 2012 na základě získaného grantu z projektu Abeceda rodinných financí.