Strategickou litigací k podpoře lidských práv

V období od ledna do prosince 2012 realizuje Poradna projekt Strategickou litigací k podpoře lidských práv zaměřený na zvýšení vymahatelnosti práva na rovné zacházení v Bosně a Hercegovině.

Bosna a Hercegovina má zakotven princip rovného zacházení již v Ústavě. Dále přijala antidiskriminační zákon, účinný od roku 2009, který ustavil Ombudsmana pro lidská práva jako centrální instituci na ochranu před diskriminací a zřídil Oddělení pro odstranění všech forem diskriminace. Ačkoli je bosenskohercegovinský zákon o zákazu diskriminace poměrně progresivní, jeho hlavním nedostatkem je nízká vymahatelnost v praxi – odborná veřejnost, včetně soudců, jej dosud neumí patřičně aplikovat a oběti diskriminace v něm nespatřují účinný prostředek ochrany.

Cílem projektu je zaprvé předat expertům z bosenskohercegovinských nevládních organizací odborné zkušenosti s metodami situačního testingu a strategické litigace, které Poradna již přes 10 let využívá v ČR ke zlepšení vymahatelnosti práva na rovné zacházení, a zadruhé zlepšit dostupnost odborných informací o možnostech právní ochrany před diskriminací v BaH.

V rámci tohoto projektu uspořádá Poradna v Bosně a Hercegovině pro tamější odborníky z řad nevládních organizací, zabývajících se ochranou před diskriminací, dva workshopy, které budou zaměřeny na metody strategické litigace a testingu a jejich praktického využití při prosazování práva na rovné zacházení. Workshopů se také zúčastní odborníci českého i bosenského tělesa rovného zacházení, instituce ombudsmana, jejichž prezentace budou zaměřeny na možnosti kooperace s nevládním sektorem a na příklady dobré praxe z jejich činností.

Dalšími aktivitami projektu jsou příprava informačních webových stránek pro (nejen) bosenskohercegovinskou odbornou veřejnost a publikace o metodách strategické litigace a situačního testingu pro pracovníky místních NNO.

Partnery Poradny na tomto projektu jsou bosenskohercegovinská nevládní organizace Vaša prava BiH a česká Kancelář veřejného ochránce práv.

Pro další informace o projektu můžete kontaktovat jeho koordinátorku Ivu Ulmannovou na iva.ulmannova@poradna-prava.cz.

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce ČR,Transition Promotion Project.