Daleko od domova... jsem v krizi - ukončený projekt

Finanční krize se odrazila na situaci tisíců migrantů a migrantek, kteří v důsledku hospodářské recese ztratili zaměstnání, a tím přestali splňovat účel pobytu. Z legálních pracovníků se tak velmi rychle stali nelegální migranti a migrantky, kteří jsou ochotni pracovat za velmi vykořisťujících podmínek, které se často vyznačují indikátory obchodování s lidmi. Projekt by měl navázat na existující aktivity obou organizací: La Strada Česká republika o.p.s. a Poradny pro občanství/občanská a lidská práva.

Cíle projektu:

Posílit informovanost migrantů a migrantek a snížit tak jejich závislost na zprostředkovatelích a tlumočnících, která se v důsledku propuštění ještě více prohloubila, prostřednictvím práce v terénu.

Změnit současný společenský/odborný diskurs, v jehož centru budou práva pracujících cizinců a cizinek ze třetích zemí, nikoliv jejich pobytový statut.

Lobby za přístup ke spravedlnosti vykořisťovaných migrantek a migrantů ze třetích zemí. Nelze opomenout, že v období implementace projektu bude probíhat transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí.

Aktivity projektu

 1. Posílení informovanosti migrantů a migrantek prostřednictvím práce v terénu
  • Vytvoření informačního letáku pro cílové komunity.
  • Práce v terénu.
  • Seminář pro migrantské NNO o práci v terénu.
 2. Advokační aktivity
  • Seminář pro členy odborových svazů a zástupce cizineckých komunit.
  • Komparativní studie.
  • Rozšíření spolupráce s cizojazyčnými médii v ČR.
 3. Lobbyingové aktivity

Lobbyingové aktivity budou zaměřeny na takové systémové změny, které povedou k posílení práv pracovních migrantů, kteří byli v důsledku hospodářské krize uvrženi do ještě bídnějších podmínek.

Projekt byl realizován ve spolupráci s organizací La Strada, o.p.s.

Projekt byl realizován v období od 1.7. 2010 do 30.6. 2011 a byl podpořen Nadací Open Society Fund.