Začleňování romských rodin do společnosti

V dubnu 2009 byla zahájena realizace celkem tříletého projektu Začleňování romských rodin do společnosti, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je zaměřen především na praktickou pomoc osobám žijícím v sociálně vyloučených romských komunitách/lokalitách Středočeského kraje (Bakov nad Jizerou, Boreč, Brodce, Beřovice, Český Brod, Klášter Hradiště nad Jizerou, Klobuky, Kralupy nad Vltavou, Libčice nad Vltavou, Poříčí nad Sázavou, Slaný, Spomyšl, Třebestovice, Zlonice, Želenice) ve vztahu ke zlepšení jejich uplatnění na trhu práce, a to prostřednictvím poskytování odborného sociálně-právního a psychologického poradenství, sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, mediace a bezplatného právního zastoupení advokátem v indikovaných případech.

Součástí projektových aktivit je dále zvyšování kompetencí uchazečů o zaměstnání ze sociálně vyloučených romských lokalit formou kurzů základní obsluhy PC konaných přímo v lokalitách působnosti projektu, zvyšování PC gramotnosti dětí ze sociálně vyloučených romských lokalit formou počítačového kroužku přímo v lokalitách působnosti projektu, poskytování školní přípravy dětem ze sociálně vyloučených romských lokalit v jejich domácím prostředí a iniciování vzniku pracovní skupiny složené ze zástupců orgánů státní správy, místních samospráv a nevládních organizací působících v oblasti vyloučených romských komunit za účelem vypracovávání a následného prosazování návrhů systémových změn v oblasti sociální integrace osob ze sociálně vyloučených romských lokalit (ve smyslu odstraňování příčin i následků diskriminace zejména z důvodu etnického původu v oblasti přístupu k zaměstnání, bydlení a službám).

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti trhu práce pro obyvatele sociálně vyloučených romských komunit Středočeského kraje a snížení počtu dětí z těchto komunit umístěných v institucionální péči.

Projekt je zaměřen především na praktickou pomoc osobám žijícím v sociálně vyloučených romských lokalitách Středočeského kraje ve vztahu ke zlepšení jejich uplatnění na trhu práce, a to prostřednictvím poskytování odborného sociálně-právního a psychologického poradenství, sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, mediace a bezplatného právního zastoupení advokátem v indikovaných případech.

Součástí projektových aktivit je dále zvyšování kompetencí uchazečů o zaměstnání ze sociálně vyloučených romských lokalit formou kurzů základní obsluhy PC pro dospělé konaných přímo v lokalitách působnosti projektu, zvyšování PC gramotnosti dětí ze sociálně vyloučených romských lokalit formou počítačového kroužku přímo v lokalitách působnosti projektu, poskytování školní přípravy dětem ze sociálně vyloučených romských lokalit v jejich domácím prostředí.

Projektové aktivity dále předpokládají intenzivní spolupráci se zařízeními výkonu trestu odnětí svobody - zvyšování kompetencí odsouzených umístěných v předvýstupních odděleních v oblasti jejich následného uplatnění na trhu práce. Během projektu bude vydán manuál pro pracovníky institucí zaměřeného na problematiku insolvence (předlužení).

Důležitou součástí projektu je iniciování vzniku pracovní skupiny složené ze zástupců orgánů státní správy, místních samospráv a nevládních organizací působících v oblasti vyloučených romských komunit za účelem vypracovávání a následného prosazování návrhů systémových změn v oblasti sociální integrace osob ze sociálně vyloučených romských lokalit.

Zajímají Vás další informace o projektu?

Je Vám k dispozici koordinátor projekt Michal Hubálek michal.hubalek@poradna-prava.cz, 270 003 293

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky.