Osoby zbavené svobody

Odsouzeným i obviněným bývalým občanů ČSFR, nyní občanům SR pomáháme s legalizací pobytu v České republice. Jedná se hlavně o vyřizování státního občanství ČR prohlášením pro obviněné a odsouzené, kteří v ČR nejsou evidenčně hlášeni, ale fakticky zde alespoň od rozpadu federace žijí.

Na základě dohody uzavřené s Generálním ředitelství Vězeňské služby v této oblasti poskytujeme metodickou podporu sociálním pracovnicím ve věznicích.

Kromě poskytování poradenství se angažujeme také v úsilí o nastolení systémových změn způsobu výkonu trestu nebo vazby obviněných těhotných žen a osob ve vyhošťovací vazbě, ale i odsouzených na doživotí nebo odsouzených registrovaných jako zvlášť nebezpeční vězni spojení s prostředím organizovaného zločinu. V současnosti také zjišťujeme dostupnost bezplatné právní pomoci ve věznicích.

Zpráva:

"Ochranná léčba sexuálních deviantů"

Pracovníci, na které se můžete obracet:

Ladislav Zamboj

Sponzoři projektu:

MATRA Program Nizozemského velvyslanectví v Praze, PenalReform International, Londýn