Využití mediace jako nástroje sociální integrace

Projekt Asociace mediátorů a s ním spojené poskytování nové sociální služby - mediace a facilitace reaguje na jeden ze zásadních problémů sociálně znevýhodněných skupin na trhu práce, a tím je diskriminace, která brání zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin a jejich integraci do společnosti.

Asociace mediátorů zvýší kvalifikaci a zaměstná mediátory, kteří budou nabízet bezplatnou mediační službu znevýhodněným skupinám.

Spoluprací s partnery a vyškolením jejich členů se zvýší počet míst, kde bude mediace nabízena jako alternativa při řešení různých konfliktů, do kterých se znevýhodněné skupiny dostávají.

Mediace sama bude:

 1. přispívat na vytváření podmínek pro integraci znevýhodněných skupin a k efektivnějšímu využívání společenských zdrojů,
 2. předcházet nejrůznějším rizikům sociálního vyloučení, zejména při předcházení životních krizí nebo napomáhat jejich efektivnímu řešení,
 3. přispívat k vzájemnému pochopení stran v konfliktu, k odstranění nedorozumění a často i k navázání nového vztahu a vytvoření předpokladů tolerantního soužití,
 4. zlepšovat povědomí o znevýhodněných skupinách.

Hlavní cíl

Rozšířit poskytované sociální služby o služby mediace a facilitace a jejím bezplatným poskytováním přispět k vytváření podmínek umožňujících začlenit skupiny ohrožené sociální exkluzí do společnosti a na trh práce.

Cílové skupiny:

 • osoby znevýhodněné na trhu práce z důvodu věku, pohlaví, z důvodu zdravotního postižení, z důvodů sociální situace a z důvodů etnického původu
 • poskytovatelé sociálních služeb a pracovníci veřejné správy a nestátního neziskového sektoru.

Doba trvání projektu:

únor 2006 - leden 2008

Partneři:

 • Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
 • TyfloCentrum Praha, o.p.s
 • Centrum pro zdravotně postižené

Spolupracující organizace v rámci projektu:

 • Úřad práce hl.m.Prahy
 • Asociace občanských poraden

Sponzoři projektu:

Projekt je spolufinancován Evropskými strukturálními fondy, státním rozpočtem ČR a Magistrátem hlavního města Prahy.

 

NROS

 

ESF

Praha