Program bezplatné právní pomoci

V tomto programu jsme usilovali o dokonalejší poznání a definování problémů v existujícím systému poskytování bezplatné právní pomoci, zpracovali jsme návrhy nevyhnutelných změn a prosazovali reformní opatření.

Poskytovali jsme informace o možnostech zajištění bezplatné právní pomoci pro nemajetné, poradenství pro nevládní organizace, klienty komunitních center, pro romské poradce a jejich klienty.

Zasazovali jsme se také o legislativní změny v dané oblasti, např. formou připomínkování souvisejících zákonů a prosazování potřebné reformy systému bezplatné právní pomoci.

Zpráva:

Přístup ke spravedlnosti ve střední a východní Evropě: Česká republika

Sponzoři projektu:

Nadace Via - Trust for Civil Society, Praha

 

Nadace Via