Diskriminace a rovné příležitosti

V našem programu je kladen důraz na boj proti diskriminaci prostřednictvím právních prostředků. Vycházíme z principů rovnosti příležitostí v rozsahu odpovídajícím pojetí států Evropské unie. Toto pojetí je charakteristické důrazem na práva obětí rasové diskriminace na ochranu proti všem formám diskriminace - přímé i nepřímé, obtěžování a šikanování (pronásledování).

Působíme ve směru pozitivního rozvoje soudní judikatury v oblasti občanskoprávních instrumentů ochrany osobnosti.

Vedle širokého využití testovacích případů se zapojením dobrovolníků pro zajišťování důkazů a dokumentace diskriminační praxe je předpokladem úspěchu těchto snah informovanost široké odborné veřejnosti o právních otázkách evropského pojetí rovných příležitostí a ochrany před diskriminací. K tomu slouží budování sítě angažovaných advokátů a informační aktivity zaměřené do řad advokátů a soudců.

Program EU Phare

Open Society Institute

Open Society Fund Praha

Diskriminace, i pokud k ní dochází veřejně, je obtížně prokazatelná. Příčinou je moment překvapení nebo i šok - diskriminace je zpravidla nečekaná. Oběť se vyrovnává s ponížením, které diskriminace znamená a na zajištění důkazů nebo svědků pomyslí až mnohem později, v době kdy již je na to zpravidla pozdě. Proto používáme metodu "testovacích případů", která eliminuje moment překvapení a dává oběti poprvé šanci skutečně diskriminaci prokázat.

Metoda testovacích případů pomáhá odhalovat diskriminační praxi. Je založena na předpokladu, že nikdo není povinen ustupovat protiprávnímu jednání a každý je oprávněn mu čelit. Tak jako je každý oprávněn své právo využít, může také kdykoliv otestovat, zda je skutečně může užívat řádně, pokud tak učiní bez úskoků nebo lsti.

Vybrané případy:

  • Případ baseballové pálky
  • Případ z diskotéky
  • Případ z restaurace
  • Případ přesunu důkazního břemene
  • Případ závodní kuchyně

Zpráva:

Máme brát diskriminaci vážně? Hodnocení projevů diskriminace z pohledu Úřadů práce

Pracovníci, na které se můžete obracet:

Adam Křístek, Michal Hubálek, Pavla Boučková

Sponzoři projektu:

Projekt Statistika v boji proti diskriminaci financován ze zdrojů EU Transition Facility.

 

NROS

NROS