Rozmanitostí proti šikaně

V České republice jsou příslušníci sexuálních menšin vystavování diskriminaci a nenávisti a předsudkům namířeným vůči homosexuálním lidem – tzv. homofobii. Tolerance vůči sexuálním minoritám poměrně výrazně klesá s úbytkem obyvatelstva ve městech a také u starší generace. Vývoj v poslední době dokonce ukazuje, že se tolerance společnosti snižuje i mezi mladými lidmi. Příslušníci sexuálních menšin se pak setkávají s velmi nepříznivými reakcemi okolí, např. v zaměstnání ze strany kolegů, ve škole ze strany svých spolužáků, či na ulici a jsou vystavováni posměchu, urážkám, nadávkám, či v krajním případě také fyzickému násilí. Mladí gayové, lesby, bisexuální či transsexuální lidé se poměrně často setkávají s nepřátelskými reakcemi svých vrstevníků ve školách a to právě v období, které je z hlediska hledání své vlastní identity a uvědomování si své „odlišnosti“ od zbytku třídy pro ně osobně nejsložitější. Často jsou pak vystaveni posměškům, nadávkám a vyloučení z kolektivu, které je pro ně osobně velmi traumatizující.

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. a STUDEM Brno realizuje tento projekt zaměřený na prosazování práv sexuálních menšin, a to především mezi mladými lidmi.

V rámci projektu bylo poskytováno poradenství ve věcech diskriminace (zda došlo k diskriminaci a jak se jí lze v daném konkrétním případě bránit, jaké je potřeba zajistit důkazy atd.), v případech šikany a homofobně motivovaných útoků, jakož i v dalších otázkách souvisejících s právy sexuálních menšin. Bylo realizováno celkem 54 diskusí na středních školách a v centrech pro mládež, případně dalších zařízeních pro mladé lidi, které budou určeny studentům, učitelům i dalšímu školnímu personálu. Na počátku projektu byl vytvořen film o předsudcích namířených proti příslušníkům sexuálních menšin. Film byl promítán na počátku každé diskuse s mladými lidmi, aby jim ukázal, co jsou předsudky a jaké negativní dopady mají na jejich odlišné vrstevníky. Film ke shlédnutí ZDE

Byly vytvořeny 2 komiksy, které mají formou blízkou mladým lidem ukázat, co jsou to předsudky vztahující se k sexuálním menšinám, co je homofobie a jak se homofobií motivované šikaně bránit. Rozpohybovaný komiks ke stažení ZDE. Tento komiks také získal svojí anglickou verzi ZDE. Tištěný komiks ke stažení ZDE. V rámci festivalu Mezipatra proběhla soutěž krátkých 2-3 minutových filmů, které natočili samotní mladí lidé. Dále proběhly 4 debaty o právech a postavení sexuálních menšin za účasti odborníků z akademické sféry a praxe a konference na téma Diskriminace sexuálních menšin.

Doba realizace: 1.7.2009 - 30.6.2010

 

EEA GRANTS

NROS